แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2.1 M฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟสด

แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอนลงทุนเริ่มต้น 2,113,000 บาท รูปแบบแฟรนไชส์อเมซอนโดยปกติเก็บค่าค่ารอ ยัลตี้ 3% จากยอดรับรายเดือน ค่ามาร์เก็ตติ้ง 3% จากยอดรับรายเดือน อายุสัญญา 6 ปี และต้องรีโนเวตร้านทุก ๆ 3 ปี โดย ปตท.จะมีการวางระบบภายในร้านให้ รวมถึงฝึกอบรมพนักงาน และการทำประชาสัมพันธ์บวกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ ท่านใดสนใจเปิดร้านแฟรนไชส์กาแฟอเมซอนดูรายละเอียดดังนี้

ส่วนปัจจุบันคาเฟ่อเมซอนมีสาขา 1,100 สาขา เป็นแฟรนไชส์ 900 สาขา คาดว่าภายในสิ้นปี 2557 จะมีทั้งสิ้น 1,200 สาขา รายการสินค้าของร้านกาแฟอเมซอน [Cafe Amazon] ที่เปิดขายให้บริการแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

1.เครื่องดื่ม

2.ขนมเค้ก และเบเกอร์รี่

3.สินค้าพรีเมี่ยม

แฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2,113 K฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟระดับประเทศ

แฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2,113 K฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟระดับประเทศ

สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้าน ผู้สมัคร (Franchisee) ทุนเองทั้งหมด

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1.งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น เปิดร้านแฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ดังนี้

แฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2,113 K฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟระดับประเทศ

1.1 รูปแบบร้านกาแฟอเมซอน รูปแบบ Shop ขนาดร้าน 40-100 ตรม.    

– ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   800,000 – 1,600,000 บาท

– ค่าออกแบบ (8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   64,000 – 128,000 บาท

– ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่อง POS   879,000 บาท

– ค่าประกันแบรนด์   100,000 บาท

 – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   40,000 บาท

– ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท

 – ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า   150,000 บาท 

## รวมงบลงทุนทำร้านขายกาแฟอเมซอน ประมาณ 2,113,000 – 2,977,000 บาท

ร้านกาแฟอเมซอน-2014

1.2 ร้านกาแฟอเมซอน รูปแบบ Stand Alone ขนาดร้าน 130-160 ตรม.

ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   1,100,000 – 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าสวนหย่อม)

ค่าออกแบบ (8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   88,000 – 120,000 บาท

ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่อง POS   879,000 บาท     

ค่าประกันแบรนด์   100,000 บาท      

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   40,000 บาท      

ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท

ค่าแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน แรกเข้า   150,000 บาท

รวม 2,437,000 – 2,869,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คงได้ทราบ แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ราคา เท่าไหร่สำหรับการลงทุนแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาดูรายการที่ต้องจ่ายในช่วงดำเนินธุรกิจว่าต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่กันบ้าง

2. ค่า Royalty Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน

3. ค่า Marketing Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน

4. อายุสัญญา 6 ปี และผู้สมัครจะต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่บริษัทกำหนด  : สรุปแล้วเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรืออาจจะได้ตกแต่งร้านใหม่ทุกๆ 3 ปี อย่าลืมคิดส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะมันคือกำไรของ Franchisee ที่ต้องจ่ายครับ …

 

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับเมื่อลงทุนเปิด แฟรนไชส์ร้านกาแฟอเมซอน

1. สิทธิในการใช้แบรนด์  สิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo) Cafe Amazon รวมไปถึงได้รับสิทธิในการให้บริการตามมาตรฐานของ Cafe Amazon ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์

2. ระบบ POS   Cafe Amazon ได้นำระบบปฏิบัติการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ (Point of Sale : POS) ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การฝึกอบรม  การฝึกอบรมพนักงานจะถูกจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การใช้ระบบเครื่องบันทึกเงินสด (POS) รวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน Cafe Amazon
นอกจากนั้นแล้ว ยังจัดให้มี On-site Training การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรับทราบถึงปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน การให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกที่เปิดกิจการ โดย Cafe Amazon จะให้คำแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

การจัดกิจกรรมทางการตลาด  Cafe Amazon จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค (Brand Awareness)

6. คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual)  คู่มือปฏิบัติการร้าน Cafe Amazon  ที่บรรจุความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ Cafe Amazon เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.ผลิตภัณฑ์ ได้รับสิทธิในการใช้สูตรเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Cafe Amazon รวมทั้งมีสิทธิในการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Cafe Amazon

8. การให้คำปรึกษา Cafe Amazon ได้จัดทีมงานคอยให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

9.  การตรวจสอบ  Cafe Amazon ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยตรวจสอบมาตรฐานและคอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงร้านให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

พอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายไปแล้วเรามาดูคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ครับว่ามีรายละเอียดข้อบังคับอะไรบ้าง

1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้ และนิติบุคคลที่จัดตั้งจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ล้านบาทขึ้นไป

2.ผู้สมัครเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง โดยอาจเป็นพื้นที่เช่าหรือเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ได้ ทั้งนี้พื้นที่ในอาคารจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 40 ตารางเมตรขึ้นไป และสำหรับพื้นที่นอกอาคารจะต้องมีพื้นที่รวมสวนหย่อมอย่างน้อย 130 ตารางเมตรขึ้นไป

3.ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน

4. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟได้

5.ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

6.ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน และมีเวลาบริหารร้านกาแฟอย่างเต็มที่

7. ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคคลากร เพื่อรองรับการบริหารงานร้านกาแฟ

8. ผู้สมัครจะต้องวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คค่าประกันแบรนด์ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ณ วันทำสัญญา

9.ผู้สมัครจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท

ชัดเจนนะครับกับคุณสมบัติของผู้ที่จะซื้อแฟรนไชส์ กาแฟ แบรนด์ อเมซอน เป็นเรื่องปกติครับ ธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้วมักจะมีค่าใช้จ่ายในการร่วมทุนสูงและมีเงื่อนไขข้อตกลงที่ชัดเจนหลายอย่าง

สำหรับจุดคุ้มทุนของร้านกาแฟอเมซอน ต้องพิจารณาจากทำเล ว่าจะขายได้เท่าไหร่ โดยสินค้าที่ขายดีหลักๆจะเป็นประเภทเครื่องดื่ม กาแฟ จากที่ได้ข้อมูลประมาณการมา ประมาณ 3 ปีคืนทุน (โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ยประมาณ 120-150 ต่อวัน) และดูจากเงื่อนไขที่ต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่บริษัทกำหนด ต้องลงทุนเพิ่มอีก…ดังนั้นการที่จะคืนทุนเร็ว ทำกำไรได้เร็ว ทำเลจึงเป็นหัวใจสำคัญทีเดียว หรือจะลองคำนวณกำไรจากยอดขายได้ครับ ว่าถ้าขายได้เฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ จะคืนทุนเร็วมากน้อยขนาดไหน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงพื้นที่หาข้อมูลกันไปเลยครับ

รูปแบบร้าน กาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ในห้างสรรพสินค้า

กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า
กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า
กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า
กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า

การสมัครเข้าร่วมลงทุน/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับ แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน

ผู้สนใจเปิด ร้านอเมซอน สามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ cafe-amazon.com และยื่นแบบฟอร์ม  พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ ส่งมาที่ e-mail  : franchiseamazon@pttplc.com หรือ  ติดต่อเจ้าหน้าที่ Cafe Amazon โทร. 0-2537-2391 หรือ e-mail : franchiseamazon@pttplc.com

ขอบคุณ cafe-amazon.com

เพิ่มเพื่อน
แชร์ต่อให้เพื่อน

9 Comments

  1. Bunny 15/05/2016 Reply
  2. พิมพ์ 27/04/2016 Reply
  3. ปู 17/08/2015 Reply
  4. ปู 17/08/2015 Reply
  5. เมย์ 14/05/2014 Reply
    • BangkokToday 14/05/2014 Reply
  6. กร 02/05/2014 Reply
  7. วุฒิ 19/04/2014 Reply
  8. ณัฐพงศ์ 14/03/2014 Reply

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *