ครม.ไฟเขียว จ่ายงบกลาง ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย 21 จังหวัด

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงภัยเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558) รวม 10 ภัย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนแล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง วาตภัย ศัตรูพืชระบาด โรคพืชระบาด อัคคีภัย โรคระบาดสัตว์ (โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย) และภัยอื่น ๆ (ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร) ในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจำนวน 146,986 ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 1,106,349,387 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสำนักงบประมาณ (สงป.) พร้อมทั้งจัดทำคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสำเนาส่ง ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

ขอบคุณที่มา www.ryt9.com/s/cabt/2311294,ภาพจาก thainews.prd.go.th

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *