พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ขาย12-23 ม.ค.2558

พันธบัตรออม ทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 100,000 ล้านบาท วงเงินซื้อพันธบัตรขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายระหว่างวันที่ 12-23 มกราคม 2558

พันธบัตรสุขกันเถอะเรา ของกระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท ส่วนพันธบัตรสุขกันเถอะเราจาก ธ.ก.ส. อายุ 5 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.8 ต่อปี ซึ่งจะจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของ ธ.ก.ส. และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในพิธีประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” วงเงิน 100,000 ล้านบาทว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายในการส่งเสริมการออมของภาคประชาชน จึงได้มีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 100,000 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ในระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา ของกระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปีที่ 1 – 3 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

ปีที่ 4 – 7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

ปีที่ 8 – 10 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

2.พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อายุ 5 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น สุขกันเถอะเรา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายการเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าวอย่างทั่วถึง กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดวงเงินซื้อขั้นสูงไว้ที่ 2 ล้านบาท ในช่วงแรกของการจำหน่าย ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2558 สำหรับช่องทางการจำหน่ายและเงื่อนไขอื่นๆ มีปรากฏในสรุปหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ

สำหรับประโยชน์ที่ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับ

1. ได้ความมั่นคงสูงสุดของการออม  พันธบัตรออมทรัพย์ 100,000 ล้านบาท มีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งดอกเบี้ยและต้นเงิน

2. ได้โอกาสในการเข้าถึงการออม  ออมทั่วไทยกระจายทั่วถึง โดยการจำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงในช่วง 7 วันแรกของการจำหน่าย

3. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลใช้เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนที่รัฐบาลรับภาระ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลอีกด้วย

นับได้ว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและยังความเสี่ยงต่ำมากใครสนใจก็เตรียมเงินไว้ลงทุนกันได้เลย อีกทั้งยังซื้อพันธบัตรง่ายๆ เพราะทางธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มช่องทางการซื้อพันธบัตรผ่านตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *