สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ศาสตร์พระราชา : สู่การเรียนรูอย่างยั่งยืน”

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ศาสตร์พระราชา : สู่การเรียนรูอย่างยั่งยืน”
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 มอบโล่บุคคลดีเด่น ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดย ฯพณฯดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธี
ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลองค์กรหนึ่งที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยสภาฯและเครือข่ายระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา : สู่การเรียนรูอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของสมาคมฯ ชมรมผู้ปกครองและครู และรายงานผลการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในรอบ 1 ปี ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา : สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน” เป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งในการสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มุ่งให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางรากฐานสังคมให้แข็งแกร่ง ซึ่งหลักคิดของความพอเพียงนั้นสามารถนำมาใช้กับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชา” โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาสภาการศึกษา รวมทั้งการเสนาแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง นำทีมเสวนาโดยนายปรีชา จิตต์สิงห์ อุปนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และคณะวิทยากร นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่พร้อมรับการจัดการเรียนการสอน “SCHOOL 4.0” ที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคมฯ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ อุปนายกฯ บุคลากรดีเด่น ผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *