12 แอปพลิเคชั่นเกษตร ที่เกษตรกรไทยควรมี

12 แอปพลิเคชั่นเกษตร ที่เกษตรกรไทยควรมี ยุคนี้เป็นยุคของสมาร์ทโฟน ทำอะไรก็สามารถทำได้เพียงนิ้วมือสัมผัส ไม่เว้นแม้แต่ด้านเกษตรกรรมซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นด้านเกษตรมากมายหลายแอปฯ มาบริการเกษตรกรถึงหน้าจอเลยทีเดียว

12 แอปพลิเคชั่นเกษตร ที่เกษตรกรควรมี

1. ProtectPlants
เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช ทั้งในด้านการอารักขาพืช การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น การวินิจฉัยชนิดพืช รวมถึงการพยากรณ์เตือนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งยังสามารถเตือนการระบาดของศัตรูพืชที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตรของเราได้อีกด้วย

2. WMSC
เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำเสนอแหล่งข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งข้อมูลปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองชลประทานต่าง ๆซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิด ขึ้นอย่างกระทันหันได้ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

3. InsectShot
แอพฯตัวนี้เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในไร่นา ด้วยวิธีการง่าย ๆเพียงถ่ายภาพเจ้าเพลี้ยกระโดดแล้วส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายให้ประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้เราได้ทราบทันทีโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

4. Rice Pest Monitoring
เป็นแอพพลิเคชั่นของกรมการข้าว เพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาดในข้าว (Rice Pest Monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นตัวนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ได้แก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officerในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆด้วย

5. Ag-Info
แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ่ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง เป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นาปฏิทินสินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดการเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายต่างๆของรัฐ

6. เทคโนโลยีการผลิตข้าว
แอพพลิเคชั่นตัวนี้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.การปลูก
2.ดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว
3.ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว และ 4.
เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

แอพฯนี้เหมาะกับคนที่สนใจจะเริ่มปลูกข้าว ทำนา อย่างจริงจัง

7. AC AGRI VOCAB ศัพท์เกษตร 5 ภาษาอาเซียน

แอพพลิเคชั่นตัวนี้มีความน่ารัก ทันสมัยเพราะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น สัตว์ทางการเกษตรและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี 5 ภาษาให้เลือกฝึกและทำความคุ้นเคย ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และภาษาบาฮาซา

8. Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น
เป็นระบบที่แสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศสามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่จาก Google Map ได้เลย
เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดินประกอบด้วย ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC)แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช เรียกง่าย ๆ ว่าครบเครื่องเรื่องดินจริง ๆ

9. LDD’s IM Farm
มาถึงแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้ในรูปแบบของเกมที่ใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด และใช้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (e-Education) ด้านการเกษตร สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการทำเกษตรกรรม ทั้งได้สนุกกับเกมส์และได้ความรู้อีกด้วย

10. กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส
แอพพลิเคชันกระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาสถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานเกษตรฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยยังมีข้อมูลตลาดและความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมา
กที่สุด

11. OAE OIC
แอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เรื่องข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อราคาสินค้าเกษตรรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 .MOAC App Center
มาถึงตรงนี้ สำหรับใครที่ไม่รู้จะโหลดแอพพลิเคชั่นไหนดีแนะนำโหลดแอพฯนี้เลย เพราะ MOAC App Center ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ Mobile Application ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

โดยเปิดให้เกษตรกรสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตร ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ได้ทันที
มีครบทุกแอพฯที่จำเป็นรวมอยู่ในแอพฯเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.bangkokbanksme.com

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *