14 วิธีคิดเก็บเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

14 วิธีคิดเก็บเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต การเก็บเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิต ช่วยให้เรามีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น มีเงินไว้ลงทุน มีเงินไว้เกษียณอายุ และมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน การเก็บเงินจึงไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้ความตั้งใจและความพยายาม หากเรายึดถือในข้อคิดการเก็บเงิน 14 ข้อนี้ ก็จะช่วยให้เราเก็บเงินได้สำเร็จอย่างแน่นอน

1. เริ่มเก็บเงินทันทีอย่างมีเป้าหมาย
ยิ่งเริ่มเก็บเงินได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสเก็บเงินได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเราควรเริ่มเก็บเงินทันทีตั้งแต่วันนี้ และควรมีเป้าหมายในการเก็บเงินที่ชัดเจน เช่น เก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน เก็บเงินไว้เกษียณอายุ เป็นต้น เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นในการเก็บเงินมากขึ้น

2. มีรายได้ที่มั่นคงและหลายทาง
การมีรายได้ที่มั่นคงและหลายทางจะช่วยให้เรามีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายมากขึ้น ในช่วงที่รายได้หลักของเราลดลงหรือขาดหายไป เราสามารถพึ่งพารายได้จากแหล่งอื่น ๆ ทดแทนได้ ดังนั้นเราควรหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานพิเศษ การลงทุน หรือทำธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

3. ควบคุมรายจ่ายอย่างเข้มงวด
การเก็บเงินให้ได้นั้น เราต้องควบคุมรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ หากเราใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ก็จะทำให้เราต้องนำเงินที่เก็บไว้ออกมาใช้ ทำให้เก็บเงินได้ยาก ดังนั้นเราควรวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และทำตามงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด

4. หาข้อมูลก่อนตัดสินใจใช้จ่าย
ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ เราควรหาข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ เลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ประหยัดเงินได้มากขึ้น

5. หักบัญชีอัตโนมัติ
การหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีหลักไปยังบัญชีออมเงินทุกเดือน จะช่วยให้เราเก็บเงินได้เป็นประจำ โดยไม่ต้องคอยจดจำว่าจะต้องฝากเงินออมทุกครั้งที่มีเงินเหลือ เพราะเงินจะถูกหักออกไปจากบัญชีหลักโดยอัตโนมัติ

6. เปิดบัญชีออมเงิน
การเปิดบัญชีออมเงินจะช่วยให้เราเก็บเงินได้ง่ายขึ้น เพราะบัญชีออมเงินมีดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป ดังนั้นเราควรเลือกเปิดบัญชีออมเงินที่มีดอกเบี้ยสูง และกำหนดระยะเวลาฝากเงินที่ยาวนานขึ้น เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยที่คุ้มค่ามากขึ้น

7. ใช้บัตรเครดิตอย่างรอบคอบ
บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการใช้จ่าย แต่หากใช้อย่างไม่รอบคอบ ก็อาจทำให้เป็นหนี้ได้ ดังนั้นเราควรใช้บัตรเครดิตอย่างรอบคอบ ชำระหนี้เต็มจำนวนทุกครั้งภายในกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยที่สูง

8. หลีกเลี่ยงการกู้หนี้ยืมสิน
การกู้หนี้ยืมสินเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น เพราะดอกเบี้ยจากการกู้ยืมสินนั้นสูงมาก หากจำเป็นจริงๆ ก็ควรกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และควรวางแผนชำระหนี้อย่างรอบคอบ

9. อดทนและมุ่งมั่น
การเก็บเงินไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเราอดทนและมุ่งมั่น ก็จะช่วยให้เราเก็บเงินได้สำเร็จ ดังนั้นเราควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และพยายามทำตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

10. แบ่งปันความช่วยเหลือ
การแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น นอกจากจะทำให้เรามีความสุขแล้ว ยังทำให้เรารู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้น และช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากขึ้นอีกด้วย

11. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงิน
การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วิธีการลงทุน วิธีประหยัดพลังงาน เป็นต้น

12. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
หากเรามีปัญหาด้านการเงิน เราสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับตนเอง

13. สร้างนิสัยการเก็บเงิน
การเก็บเงินเป็นนิสัยที่ดีที่ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เรารู้จักเก็บเงินและประหยัดเงินตั้งแต่ยังเล็ก

14. เป็นแบบอย่างที่ดี
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน จะช่วยให้พวกเขารู้จักเก็บเงินและประหยัดเงินตามไปด้วย หากเรายึดถือในข้อคิดการเก็บเงิน 14 ข้อนี้ ก็จะช่วยให้เราเก็บเงินได้สำเร็จ และมีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากข้อคิดการเก็บเงิน 14 ข้อนี้แล้ว ยังมีเคล็ดลับการเก็บเงินเพิ่มเติมอีก

  • หางานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม
  • วางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างละเอียด
  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้
  • หาแรงบันดาลใจในการเก็บเงิน

แบ่งเงินออมออกเป็นส่วน ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย การเก็บเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ดังนั้นเราควรเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ และยึดถือข้อคิดการเก็บเงินเหล่านี้ไว้นะคะ

Related Posts