7 วิธีตรวจสอบบ้านก่อนโอน ด้วยตนเอง คุณก็ทำได้ !

7 วิธีตรวจสอบบ้านก่อนโอน ด้วยตนเอง คุณก็ทำได้ !

การซื้อบ้านเป็นก้าวสำคัญในชีวิตของใครหลายคน แต่ก่อนที่จะโอนบ้าน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การตรวจสอบบ้านก่อนโอนจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านที่คุณซื้อนั้นอยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะอยู่อาศัยได้

ตรวจสอบบ้านก่อนโอน

ต่อไปนี้เป็น 7 วิธีตรวจสอบบ้านก่อนโอน ที่คุณก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง

 1. ตรวจสอบสภาพภายนอกบ้าน

เมื่อตรวจสอบสภาพภายนอกบ้าน ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • หลังคามีรอยรั่วหรือไม่
 • ผนังมีรอยแตกร้าวหรือไม่
 • พื้นมีรอยบุบหรือรอยแยกหรือไม่
 • ประตูและหน้าต่างปิดสนิทหรือไม่
 • ท่อน้ำและท่อระบายน้ำมีรอยรั่วหรือไม่
 • รั้วและประตูรั้วอยู่ในสภาพดีหรือไม่
 1. ตรวจสอบสภาพภายในบ้าน

เมื่อตรวจสอบสภาพภายในบ้าน ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • พื้นมีรอยแตกร้าวหรือไม่
 • ผนังมีรอยแตกร้าวหรือไม่
 • เพดานมีรอยแตกร้าวหรือไม่
 • พื้นไม้มีรอยบุบหรือรอยแยกหรือไม่
 • กระเบื้องปูพื้นมีรอยแตกร้าวหรือไม่
 • พื้นกระเบื้องมีรอยบุบหรือรอยแยกหรือไม่
 • ฝ้าเพดานมีรอยแตกร้าวหรือไม่
 • ประตูและหน้าต่างปิดสนิทหรือไม่
 • ระบบไฟฟ้าทำงานปกติหรือไม่
 • ระบบประปาทำงานปกติหรือไม่
 • ระบบสุขาภิบาลทำงานปกติหรือไม่
 • ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนทำงานปกติหรือไม่
 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เมื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • ปลั๊กไฟมีรอยชำรุดหรือไม่
 • สวิตช์ไฟมีรอยชำรุดหรือไม่
 • สายไฟมีรอยชำรุดหรือไม่
 • เบรกเกอร์ทำงานปกติหรือไม่
 • ตู้ไฟอยู่ในสภาพดีหรือไม่
 1. ตรวจสอบระบบประปา

เมื่อตรวจสอบระบบประปา ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • ท่อน้ำมีรอยรั่วหรือไม่
 • ก๊อกน้ำมีรอยชำรุดหรือไม่
 • สุขภัณฑ์มีรอยชำรุดหรือไม่
 • ถังเก็บน้ำมีรอยรั่วหรือไม่
 • ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติหรือไม่
 1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล

เมื่อตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • ท่อน้ำทิ้งมีรอยรั่วหรือไม่
 • บ่อเกรอะบ่อซึมมีรอยรั่วหรือไม่
 • ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติหรือไม่
 1. ตรวจสอบระบบปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน

เมื่อตรวจสอบระบบปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนทำงานปกติหรือไม่
 • อุณหภูมิภายในบ้านอยู่ในระดับที่พอเหมาะหรือไม่
 • เสียงของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนดังเกินไปหรือไม่
 1. ตรวจสอบเอกสารบ้าน

เมื่อตรวจสอบเอกสารบ้าน ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนอาคาร
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สัญญาซื้อขายบ้าน
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบบ้านก่อนโอนเป็นสิ่งสำคัญมาก จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านที่คุณซื้อนั้นอยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะอยู่อาศัยได้ หากพบปัญหาใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบ ให้แจ้งให้ผู้ขายทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนโอนบ้าน

ประโยชน์ของการตรวจสอบบ้านก่อนโอน

การตรวจสอบบ้านก่อนโอนมีประโยชน์มากมายกับตัวคุณเอง ดังนี้

 • ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านที่คุณซื้อนั้นอยู่ในสภาพดี
 • ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ช่วยให้คุณประหยัดเงินในการซ่อมแซมบ้าน
 • ช่วยให้คุณสบายใจในการอยู่อาศัย

หากคุณกำลังซื้อบ้าน อย่าลืมตรวจสอบบ้านก่อนโอนเพื่อประโยชน์ของคุณเอง จะได้บ้านที่ตรงสเปกแน่นอนค่ะ

 

Related Posts