[สมัครด่วน!]AIS The StartUp 2014 โครงการเฟ้นหา iCP หน้าใหม่กับ AIS

ก้าวสู่โลกธุรกิจดิจิตอลกับเอไอเอสพร้อมโอกาสเติบโตที่มั่นคง AIS The StartUp 2014 Growing with Partnership โครงการเฟ้นหา iCP (Incubated Content Partner) ที่เปิดโอกาสให้นักคิด นักสร้างสรรค์ และเหล่าผู้ประกอบการที่พร้อม นำผลงานสู่ตลาดหรือต้องการขยายกลุ่มผู้ใช้งาน ได้พัฒนาสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดได้จริงด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก AIS และพันธมิตรที่มีช่องทางเข้าถึงฐานลูกค้ากว่า 500 ล้านคน

ทำไมต้อง AIS The StartUp 2014 สร้างธุรกิจร่วมกับเอไอเอส ภายใต้ ICP (Incubated Content Partner)

ICP คือ Business model ที่ AIS สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตอบสนองความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย โดยที่ AIS ได้ลดหย่อนกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ค่าแรกเข้า และ รายได้ประกันขั้นต่ำ พร้อมทั้ง ICP จะได้รับการสนับสนุนจาก AIS The StartUp และ กลุ่ม Innov8 Sparks ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง AIS, SingTel, Globe, Telkomsell, และ Yes Optus Regional Seed Network

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

AIS The StartUp ร่วมกับ InVent ธนาคารกสิกรไทย MCFIVA พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจจากหลายหลายอุตสาหกรรม มุ่งยกมาตรฐาน Startup เฟ้นหา Incubated Content Partner (ICP) ไฟแรง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยนำเสนอผลงานให้ผู้บริหาร AIS เพื่อร่วมทำสร้างธุรกิจแบบยั่งยืนใน 3 หมวด ได้แก่

หมวด Corporate Solution สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการเกี่ยวกับการจัดการองค์กร มีลูกค้าเป็น Enterprise (Business to Business – B2B) เช่น ระบบ HR, ระบบทำบัญชีสำหรับ SME เป็นต้น

ผลงานในหมวด Corporate Solution จะได้รับการพิจรณาจากผู้บริหารสายงาน Product Planning, สายงาน Enterprise Product, สายงาน Corp Sale – SME, และ สายงาน mPAY ตัวอย่างของ startup ที่อยู่ในหมวดนี้ได้แก่ FOURLEAF ซึ่งทำ platform สำหรับโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจมีลูกค้าเป็น Boutique hotel (B2B)

หมวด Online and Digital Content สำหรับผู้ประกอบการที่สินค้าและบริการในรูปแบบดิจิทัล และมีกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าบุคคล (Business to Consumer – B2C) และมีรูปแบบการหากำไร ตัวอย่างเช่น Mobile Application ต่างๆ, เกมส์ Digital Content ต่างๆ เป็นต้น ผลงานในหมวด Online and Digital Content จะได้รับการพิจรณาจากผู้บริหารสายงาน Product Planning, สายงาน Digital product development, สายงาน Brand and marketing communication และ สายงาน mPAY

ตัวอย่างของ application ในหมวดนี้คือ noonswoon คือว่าเป็น app ที่ลูกค้าทีเป็นบุคคลทั่วไปลงบนมือถือ แล้วก็ใช้งานได้เลย หรือ ตัวอย่าง digital book ที่สามารถลงขายใน ais bookstore ได้

Social Business สำหรับผู้ประกอบการที่สินค้าและบริการที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเอื้อประโยชน์ทางสังคม มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาและการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของสังคม เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับกับการศึกษา, application เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจากเลือด เป็นต้น

ผลงานในหมวด Social Business จะได้รับการพิจรณาจากผู้บริหารสายงาน Product Planning, สายงาน Brand and marketing communication และ สายงาน Brand and marketing communication หมวดนี้เป็นหมวดใหม่ เพิ่งเปิดมาปีนี้ จึงยังไม่มีตัวอย่างจ้า

ais-startup-2
พันธมิตรที่สามารถสร้างเครือข่ายการเจริญเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ
คำถามคำตอบ Q& A

Q : รูปแบบการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร ?
A:
1.สามารถสมัครได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม โดยในประเภททีมไม่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งในการทำงานของสมาชิกในทีม

2.ในการส่งผลงาน สามารถนำเสนอได้มากกว่า 1 ผลงาน โดยจะต้องทำการสมัครแยกแต่ละผลงานเช่น ทีม A ต้องการส่งผลงานทั้งหมด 3 ผลงาน ทีม A จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ 3 ใบสมัคร

Q : การนำเสนอผลงานในวัน Orientation หรือวัน final Presentation สมาชิกในทีมทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานหรือไม่ ?
A: ในการนำเสนอผลงาน สามารถจัดส่งตัวแทนของแต่ละทีมท่านใดท่านหนึ่งหรือจะนำเสนอผลงานเป็นทีม

Q: โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจหลังจากการเข้าร่วมโครงการ AIS The StartUp2014 เป็นอย่างไร ?
A:

1.ทุกทีมมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมทำธุรกิจแบบยั่งยืนกับเอไอเอส ภายใต้ Business Model ที่เรียกว่า Incubated Content Partner ( ICP ) ซึ่งได้ออกแบบมาให้เหมาะสมและรองรับต่อความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย

2.ICP เป็นการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอไอเอส ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและยกเว้นค่าประกันรายได้ขั้นต่ำ

3.เอไอเอสจะไม่เข้าถือหุ้นในบริษัทของผู้ประกอบการ
วิธีการสมัครและการส่งผลงาน

สมัครและส่งผลงานเป็น VDO Presentation ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยกรอกรายละเอียดและใส่ Link ของ VDO ที่นี่

สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน

ผู้ส่งผลงาน เป็นได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคล ไทยหรือต่างชาติก็ได้

แจ้งข้อมูลของทีมให้ครบถ้วนพร้อมบุคคลที่สามารถติดต่อได้

ในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ ถือว่าสละสิทธิ์

VDO Presentation ใน 3 นาที ควรประกอบด้วย

  1. แนวคิดทางธุรกิจ
  2. วิธีการใช้งาน
  3. แผนงานทางธุรกิจ
  4. การสร้างรายได้ และกลุ่มเป้าหมาย
  5. AIS Engagement

การอัด VDO สามารถถ่ายได้ง่ายๆจากกล้องมือถือ แล้วส่ง file เข้า dropbox หรือ นำขึ้น youtube (ควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็น ไม่อยู่ในรายการ ผู้ที่มี Link เท่านั้น สามารถดูได้)

จากนั้นระบุ link ในช่อง “VDO Presentation Link” ในใบสมัคร (ข้อมูลและผลงานที่ส่งมาจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งให้เฉพาะคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานเท่านั้น)

รางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ AIS The StartUp 2014 

ทีมชนะเลิศของ Online and Digital Content จะได้รับ

เงินรางวัลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 200,000 บาท (เอไอเอส 100,000 บาท, Invent 50,000 บาท และธนาคารกสิกรไทย 50,000 บาท)

โอกาสที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดกับเอไอเอส ในส่วนของ Consumer Product

สื่อทางการตลาด มูลค่า 1,000,000 บาท จากเอไอเอสและ Invent

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน จาก Golden Gate Ventures และ Expara

Microsoft Bizspark พร้อมทั้ง Windows Azure เครดิตมูลค่า USD60,000 ในปีแรก และ ลดราคาพิเศษ 50% ในปีที่ 2

Amazon Web Service (AWS) เครดิตมูลค่า USD3,000

Co Working Space Package 3 เดือน 2 ที่นั่ง จาก Hubba มูลค่า 12,100 บาท

ส่วนลดราคาพิเศษ Co Working Space Package จาก Launchpad (Buffet monthly plan 3,000 บาทต่อเดือนต่อสมาชิก)

สิทธิพิเศษจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเป็นกรณีพิเศษ (การพิจารณาให้การสนับสนุนผลงานหรือ

โครงการนวัตกรรมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของสำนักงานฯ)

ทีมชนะเลิศของ Corporate Solution จะได้รับ

เงินรางวัลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 200,000 บาท (เอไอเอส 100,000 บาท, Invent 50,000 บาท และธนาคารกสิกรไทย 50,000 บาท)

โอกาสที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดกับเอไอเอส ในส่วนของ Corporate Solution

สื่อทางการตลาด มูลค่า 1,000,000 บาท จากเอไอเอสและ Invent

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน จาก Golden Gate Ventures และ Expara

Microsoft Bizspark พร้อมทั้ง Windows Azure เครดิตมูลค่า USD60,000 ในปีแรก และ ลดราคาพิเศษ 50% ในปีที่ 2

Amazon Web Service (AWS) เครดิตมูลค่า USD3,000

Co Working Space Package 3 เดือน 2 ที่นั่ง จาก Hubba มูลค่า 12,100 บาท

ส่วนลดราคาพิเศษ Co Working Space Package จาก Launchpad (Buffet monthly plan 3,000 บาทต่อเดือนต่อสมาชิก)

สิทธิพิเศษจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเป็นกรณีพิเศษ (การพิจารณาให้การสนับสนุนผลงานหรือโครงการนวัตกรรมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของสำนักงานฯ)

ทีมชนะเลิศของ Social Business จะได้รับ

เงินรางวัลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 200,000 บาท (เอไอเอส 100,000 บาท, Invent 50,000 บาท และธนาคารกสิกรไทย 50,000 บาท)

โอกาสที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดกับโครงการสานรัก

สื่อทางการตลาด มูลค่า 1,000,000 บาท จากเอไอเอสและ Invent

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน จาก Golden Gate Ventures และ Expara

Microsoft Bizspark พร้อมทั้ง Windows Azure เครดิตมูลค่า USD60,000 ในปีแรก และ ลดราคาพิเศษ 50% ในปีที่ 2

Amazon Web Service (AWS) เครดิตมูลค่า USD3,000

Co Working Space Package 3 เดือน 2 ที่นั่ง จาก Hubba มูลค่า 12,100 บาท

ส่วนลดราคาพิเศษ Co Working Space Package จาก Launchpad (Buffet monthly plan 3,000 บาทต่อเดือนต่อสมาชิก)

ได้สิทธิพิจารณา สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Change Fusion

สิทธิพิเศษจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเป็นกรณีพิเศษ (การพิจารณาให้การสนับสนุนผลงานหรือโครงการนวัตกรรมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของสำนักงานฯ)

*หมายเหตุ: ผู้ชนะเลิศในแต่ละหมวดต้องให้สิทธิ พิจารณาร่วมธุรกิจกับกับเอไอเอสเป็นลำดับแรก
สิทธิสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final Presentation

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการเปิดบริการ K-SME Debit Card เป็นเวลา 1 ปี (สิทธิพิเศษ อาทิ Cash back 1% / SMS Alert / สิทธิพิเศษการเข้าร่วมสัมมนาและรับข่าวสารเกี่ยวกับ SME/ ส่วนลดจากพันธมิตรต่างๆ)

สิทธิพิเศษ KSME บัญชีหลัก ( สิทธิพิเศษ อาทิ โอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีออมทรัพย์- กระแสรายวัน ฟรี 1 ปี/ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต K-BizNet)

การพัฒนาทักษะด้าน Business development จากเอไอเอส

การสอน การนำเสนอด้านการลงทุน จาก Expara

รางวัลพิเศษ

ผู้ผ่านเข้ารอบ AIS The StartUp 2014 1 ทีมจะถูกคัดเลือกเพื่อร่วมโครงการ KSME มีตังค์เยอะ

สนใจสมัครได้ที่ www.ais.co.th/thestartup2014

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *