ออมเงิน’ แบบคนมีสุขต้อง ‘555’ กับโครงการออมเบอร์ 5 โครงการนี้น่าลงทุนแค่ไหน ไปดูกัน

ออมเงิน’ แบบคนมีสุขต้อง ‘555’ กับโครงการออมเบอร์ 5 มนุษย์เงินเดือนเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสในการออมเงินมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ เนื่องจากมีรายได้ประจำที่แน่นอนและคาดการณ์ได้ การมีวินัยในการออมเงินจะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนมีความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้ ออมเบอร์ 5 เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของตลาดทุนไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน สร้างวินัยการออมเพื่อสุขภาพการเงินที่ดีในระยะยาว โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ได้เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท และลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนการออม 500 บาท เมื่อครบ 12 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 (ไม่นับรวม DCA)
  • ออมแบบ DCA ขั้นต่ำ 500 บาท / ต่อเดือน
  • ลงทุนต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์ Regular Saving Plan (RSP) บนแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พันธมิตร
  • ครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566

โครงการออมเบอร์ 5 เปิดให้เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการออมเบอร์ 5 สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการออมเบอร์ 5 มีดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายขึ้น
  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอ
  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดีในระยะยาว

โครงการออมเบอร์ 5 เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของตลาดทุนไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายขึ้น โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ได้เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท และลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนการออม 500 บาท เมื่อครบ 12 เดือน สรุปได้ว่า มนุษย์เงินเดือนควรมีวินัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อความมั่นคงทางการเงินและบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคต โครงการออมเบอร์ 5 เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม โครงการนี้ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท และลงทุนแบบ DCA ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้อีกด้วย

Related Posts