รัฐบาลพร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาท เป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 1 ต.ค.นี้

รัฐบาลเดินหน้าโครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครอบครัวยากจนเดือนละ 400 บาท เป็นเวลา 1 ปี ให้สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดได้เข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการตรวจรักษาทางการแพทย์อย่างครบถ้วน โดยกำหนดคุณสมบัติของคุณแม่ผู้รับสิทธิ์ ดังนี้

คุณสมบัติของคุณแม่ผู้รับสิทธิ์  เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาท 

1.มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 3,000 บาท

2. ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ครอบครัวมีผู้พิการ, ผู้สูงอายุ , มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในปกครอง โดยเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

เงินเด็ก400บาท

โดยผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องนำหลักฐานต่างๆ เหล่านี้ มาใช้ประกอบเพื่อขอรับสิทธิ์ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สูติบัตรเด็กแรกเกิด , สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก , แบบรับรองสถานะครอบครัว และใบลงทะเบียนรับรองสิทธิ์ โดยผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และต่างจังหวัด สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ เทศบาล และ อบต.

ทั้งนี้ คุณแม่ตั้งครรภ์แต่ฐานะยากจน สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *