เลือก This is my blood type : นี่เหละคนกรุ๊ป A

This is my blood type : นี่เหละคนกรุ๊ป A กรุ๊ปเลือด A เป็นกรุ๊ปเลือดที่พบได้ประมาณ 30% ของประชากรทั่วโลก ในประเทศไทยพบได้ประมาณ 30% เช่นกัน คนกรุ๊ป A มีแอนติเจน A บนผิวเม็ดเลือดแดง และไม่มีแอนติบอดี B ในเลือด  คนเลือดกรุ๊ปนี้ส่วนใหญ่จะมีกรดในกระเพาะต่ำ ทำให้ระบบการย่อยไม่ค่อยดี ระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และมะเร็ง กรุ๊ปเอจึงถูกจัดเป็นมังสวิรัติ

กรุ๊ป A เป็นคนที่มีระเบียบวินัย ชอบความเรียบร้อย เป็นคนอ่อนไหว ช่างคิด ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนมีเหตุผล ชอบความมั่นคง และเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง บุคลิกและนิสัยของคนกรุ๊ป A นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา เป็นคนจริงจังกับชีวิต ชอบวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำสิ่งต่างๆ เป็นคนอ่อนไหวและช่างคิด จึงมักมีอารมณ์ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและชอบช่วยเหลือสังคม เป็นคนมีเหตุผลและชอบความมั่นคง จึงมักเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

คนกรุ๊ป A

ข้อดีของคนกรุ๊ป A

 • เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไป
 • เป็นคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
 • เป็นคนที่มีความอดทนสูง
 • เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
 • เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง

ข้อเสียของคนกรุ๊ป A

 • เป็นคนที่มีความวิตกกังวลสูง
 • เป็นคนที่มีความดื้อรั้นสูง
 • เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองต่ำ

คำแนะนำสำหรับคนกรุ๊ป A ควรดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
 • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรลดความเครียด

นอกจากนี้ คนกรุ๊ป A ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

 • กรุ๊ปเลือด A เป็นกรุ๊ปเลือดที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก
 • กรุ๊ปเลือด A มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนกรุ๊ปเลือด O
 • กรุ๊ปเลือด A มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนกรุ๊ปเลือด O

คนกรุ๊ป A เป็นกรุ๊ปเลือดที่มีบุคลิกและนิสัยที่โดดเด่นในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านบวกและด้านลบ คนกรุ๊ป A ควรรู้จักและเข้าใจตัวเองให้ดี เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ อ่านบทความเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดอื่นๆคลิก 

Related Posts