แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2.1 M฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟสด

แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอนลงทุนเริ่มต้น 2,113,000 บาท รูปแบบแฟรนไชส์อเมซอนโดยปกติเก็บค่าค่ารอ ยัลตี้ 3% จากยอดรับรายเดือน ค่ามาร์เก็ตติ้ง 3% จากยอดรับรายเดือน อายุสัญญา 6 ปี และต้องรีโนเวตร้านทุก ๆ 3 ปี โดย ปตท.จะมีการวางระบบภายในร้านให้ รวมถึงฝึกอบรมพนักงาน และการทำประชาสัมพันธ์บวกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ ท่านใดสนใจเปิดร้านแฟรนไชส์กาแฟอเมซอนดูรายละเอียดดังนี้

ส่วนปัจจุบันคาเฟ่อเมซอนมีสาขา 1,100 สาขา เป็นแฟรนไชส์ 900 สาขา คาดว่าภายในสิ้นปี 2557 จะมีทั้งสิ้น 1,200 สาขา รายการสินค้าของร้านกาแฟอเมซอน [Cafe Amazon] ที่เปิดขายให้บริการแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

1.เครื่องดื่ม

2.ขนมเค้ก และเบเกอร์รี่

3.สินค้าพรีเมี่ยม

แฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2,113 K฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟระดับประเทศ

แฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2,113 K฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟระดับประเทศ

สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้าน ผู้สมัคร (Franchisee) ทุนเองทั้งหมด

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1.งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น เปิดร้านแฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ดังนี้

แฟรนไชส์ คาเฟ่อเมซอน ลงทุนเริ่มต้น 2,113 K฿. ผู้นำธุรกิจร้านกาแฟระดับประเทศ

1.1 รูปแบบร้านกาแฟอเมซอน รูปแบบ Shop ขนาดร้าน 40-100 ตรม.    

– ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   800,000 – 1,600,000 บาท

– ค่าออกแบบ (8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   64,000 – 128,000 บาท

– ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่อง POS   879,000 บาท

– ค่าประกันแบรนด์   100,000 บาท

 – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   40,000 บาท

– ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท

 – ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า   150,000 บาท 

## รวมงบลงทุนทำร้านขายกาแฟอเมซอน ประมาณ 2,113,000 – 2,977,000 บาท

ร้านกาแฟอเมซอน-2014

1.2 ร้านกาแฟอเมซอน รูปแบบ Stand Alone ขนาดร้าน 130-160 ตรม.

ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   1,100,000 – 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าสวนหย่อม)

ค่าออกแบบ (8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   88,000 – 120,000 บาท

ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่อง POS   879,000 บาท     

ค่าประกันแบรนด์   100,000 บาท      

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   40,000 บาท      

ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท

ค่าแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน แรกเข้า   150,000 บาท

รวม 2,437,000 – 2,869,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คงได้ทราบ แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ราคา เท่าไหร่สำหรับการลงทุนแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาดูรายการที่ต้องจ่ายในช่วงดำเนินธุรกิจว่าต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่กันบ้าง

2. ค่า Royalty Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน

3. ค่า Marketing Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน

4. อายุสัญญา 6 ปี และผู้สมัครจะต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่บริษัทกำหนด  : สรุปแล้วเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรืออาจจะได้ตกแต่งร้านใหม่ทุกๆ 3 ปี อย่าลืมคิดส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะมันคือกำไรของ Franchisee ที่ต้องจ่ายครับ …

 

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับเมื่อลงทุนเปิด แฟรนไชส์ร้านกาแฟอเมซอน

1. สิทธิในการใช้แบรนด์  สิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo) Cafe Amazon รวมไปถึงได้รับสิทธิในการให้บริการตามมาตรฐานของ Cafe Amazon ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์

2. ระบบ POS   Cafe Amazon ได้นำระบบปฏิบัติการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ (Point of Sale : POS) ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การฝึกอบรม  การฝึกอบรมพนักงานจะถูกจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การใช้ระบบเครื่องบันทึกเงินสด (POS) รวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน Cafe Amazon
นอกจากนั้นแล้ว ยังจัดให้มี On-site Training การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรับทราบถึงปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน การให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกที่เปิดกิจการ โดย Cafe Amazon จะให้คำแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

การจัดกิจกรรมทางการตลาด  Cafe Amazon จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค (Brand Awareness)

6. คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual)  คู่มือปฏิบัติการร้าน Cafe Amazon  ที่บรรจุความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ Cafe Amazon เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.ผลิตภัณฑ์ ได้รับสิทธิในการใช้สูตรเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Cafe Amazon รวมทั้งมีสิทธิในการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Cafe Amazon

8. การให้คำปรึกษา Cafe Amazon ได้จัดทีมงานคอยให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

9.  การตรวจสอบ  Cafe Amazon ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยตรวจสอบมาตรฐานและคอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงร้านให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

พอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายไปแล้วเรามาดูคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน ครับว่ามีรายละเอียดข้อบังคับอะไรบ้าง

1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้ และนิติบุคคลที่จัดตั้งจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ล้านบาทขึ้นไป

2.ผู้สมัครเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง โดยอาจเป็นพื้นที่เช่าหรือเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ได้ ทั้งนี้พื้นที่ในอาคารจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 40 ตารางเมตรขึ้นไป และสำหรับพื้นที่นอกอาคารจะต้องมีพื้นที่รวมสวนหย่อมอย่างน้อย 130 ตารางเมตรขึ้นไป

3.ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน

4. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟได้

5.ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

6.ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน และมีเวลาบริหารร้านกาแฟอย่างเต็มที่

7. ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคคลากร เพื่อรองรับการบริหารงานร้านกาแฟ

8. ผู้สมัครจะต้องวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คค่าประกันแบรนด์ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ณ วันทำสัญญา

9.ผู้สมัครจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท

ชัดเจนนะครับกับคุณสมบัติของผู้ที่จะซื้อแฟรนไชส์ กาแฟ แบรนด์ อเมซอน เป็นเรื่องปกติครับ ธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้วมักจะมีค่าใช้จ่ายในการร่วมทุนสูงและมีเงื่อนไขข้อตกลงที่ชัดเจนหลายอย่าง

สำหรับจุดคุ้มทุนของร้านกาแฟอเมซอน ต้องพิจารณาจากทำเล ว่าจะขายได้เท่าไหร่ โดยสินค้าที่ขายดีหลักๆจะเป็นประเภทเครื่องดื่ม กาแฟ จากที่ได้ข้อมูลประมาณการมา ประมาณ 3 ปีคืนทุน (โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ยประมาณ 120-150 ต่อวัน) และดูจากเงื่อนไขที่ต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่บริษัทกำหนด ต้องลงทุนเพิ่มอีก…ดังนั้นการที่จะคืนทุนเร็ว ทำกำไรได้เร็ว ทำเลจึงเป็นหัวใจสำคัญทีเดียว หรือจะลองคำนวณกำไรจากยอดขายได้ครับ ว่าถ้าขายได้เฉลี่ยต่อวันเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ จะคืนทุนเร็วมากน้อยขนาดไหน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงพื้นที่หาข้อมูลกันไปเลยครับ

รูปแบบร้าน กาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ในห้างสรรพสินค้า

กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า
กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า
กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า
กาแฟสด อเมซอนในห้างสรรพสินค้า

การสมัครเข้าร่วมลงทุน/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับ แฟรนไชส์ คาเฟ่ อเมซอน

ผู้สนใจเปิด ร้านอเมซอน สามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ cafe-amazon.com และยื่นแบบฟอร์ม  พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ ส่งมาที่ e-mail  : franchiseamazon@pttplc.com หรือ  ติดต่อเจ้าหน้าที่ Cafe Amazon โทร. 0-2537-2391 หรือ e-mail : franchiseamazon@pttplc.com

ขอบคุณ cafe-amazon.com

Related Posts

This Post Has 9 Comments

 1. สนใจอยากเปิดกาแฟอเมซอน. แต่ไม่มีทำเลแค่นั้นเอง. เข้าไม่ถึงทำเลที่ต่างๆ จะทำอย่างไงดี. ทุนมี แต่ไม่มีทำเล

 2. อยากได้แฟรนส์ไชน์นี้ แต่ยากเหลือเกิน ไม่มีทุนขนาดนั้นเกินกำลังค่ะ ทั้งไปกู้แบ็งค์หมดสิทธิ์ ขัอตกลงเยอะเสียดายจังเลย

 3. สนใจธุรกิจนี้ครับ แต่เมื่อเทียบกับรายรับของพนักงานเงินเดือน กับรายจ่ายที่จะต้องลงทุนไป ถือว่าค่อนข้างสูงเลยเทียวเดียว ตอนนี้เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจึงจะมีโอกาสเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เอเมซอนได้บ้างครับ

  1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย (K-SME Franchise Credit)
   วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่อง ขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ได้วงเงินสูงสุด 80% ของเงินลงทุน

   Package 1 : กู้ได้…ไม่ต้องมีประสบการณ์ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
   สินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
   สินเชื่อแบบเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน 50%
   สินเชื่อแบบผ่อนชำระขั้นต่ำ 18 เดือน
   ประเภทสินเชื่อ : Loan
   อัตราดอกเบี้ย : ต่ำสุด MRR
   วงเงินสินเชื่อ : สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ทั้งหมด

   ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ
   สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันปกติ
   ประเภทสินเชื่อ : วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I)
   อัตราดอกเบี้ย : ตามมาตรฐานธนาคาร
   วงเงินสินเชื่อ : สูงสุดตามมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

   คุณสมบัติผู้ขอวงเงินสินเชื่อ
   มีประวัติที่ดีในการผ่อนชำระ
   ประกอบกิจการในบริษัทผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ที่ธนาคารรับรองเข้าโครงการ
   ผู้กู้ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) โดยระบุเงินที่ใช้ในการลงทุน และระยะเวลาการอบรม
   มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
   มีรายได้จากธุรกิจอื่น หรือมีรายได้ประจำรองรับ โดยกรณีรายได้จากธุรกิจอื่นไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี กรณีรายได้ประจำ (เงินเดือน) ไม่ต่ำกว่า 360,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่มีรายได้ประจำผู้กู้จะต้องมีอายุงานในบริษัทล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2 ปี)

   Package 2 : เสริมสภาพคล่อง…ตามใจคุณ สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์
   สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
   ประเภทสินเชื่อ : Loan, วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I)
   อัตราดอกเบี้ย : ต่ำสุด MRR
   วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 1,000,000 บาท

   หรือถ้าต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ
   สินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
   ประเภทสินเชื่อ : วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
   อัตราดอกเบี้ย : ต่ำสุด MRR+9%
   วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 300,000 บาท

   คุณสมบัติผู้ขอวงเงินสินเชื่อแฟรนไชส์ ของ กสิกรครับ
   มีประวัติที่ดีในการผ่อนชำระ
   ประกอบกิจการในบริษัทผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ที่ธนาคารรับรองเข้าโครงการ
   มีสัญญาธุรกรรมกับผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ระบุประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
   มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
   มีรายได้จากธุรกิจไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822
   ลองติดต่อสอบถามเข้าไปดูครับ ถือว่าเป็นโอกาสทางเลือกอีกทาง ขอให้สำเร็จนะครับ

 4. ร้านกาแฟอเมซอน น่าจะกำไรน้อยกว่าร้านกาแฟเราทำเงนะครับ เพราะมีค่าอย่างอื่นด้วย แต่ดีตรงชื่อเสียงทำให้ขายได้มาก ขายง่ายกว่าดราทำแบรนด์ร้านกาแฟเอง

 5. แฟรนไชส์ อเมซอน กำไรประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ ใครทำอยู่บ้างครับ อยากถามจากคนที่ทำหรือเคยทำมาน่ะครับ มีทำเล กำลังคิดว่าจะทำเองหรือปล่อยให้คนเช่าดี

 6. สนใจครับแฟรนไชส์กาแฟสดอเมซอน แต่รู้สึกว่าจะลงทุนค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าเอาแบรนด์แฟรนไชส์ที่ราคาต่ำกว่านี้ อย่าง แฟรนไชส์กาแฟสดชาวดอย ที่รูปแบบร้านในห้าง กำไรน่าจะเยอะกว่าเพราะราคาขายต่อแก้วไม่ต่างกันมาก ..ใครมีประสบการณ์ช่วยชี้แนะด้วยคับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *