เชสเตอร์กริลล์ ค่าธรรมเนียม 7 แสน งบลงทุน 6 ล้าน ฟาสต์ฟู้ด อันดับ1 ของคนไทย

แฟรนไชส์ เชสเตอร์กริลล์ ค่าธรรมเนียม 7 แสน งบลงทุน 6 ล้าน ฟาสต์ฟู้ด อันดับ1 ของคนไทย อีกแฟรนไชส์อาหารที่มีระบบการจัดการที่ดี คุณภาพสูงการเปิดร้านเชสเตอร์จึงต้องเลือกทำเลที่มีศักยภาพเพราะลงทุนสูงพอสมควร เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า หรือย่านชุมชน กลุ่มเป้าหมายของร้าน เชสเตอร์  คือ กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และกลุ่มครอบครัว ที่ชื่นชอบอาหารรสชาติเยี่ยมและมีคุณค่าสูง ช่วงหลังมานี้เราอาจจะเห็นตามปั้มน้ำมัน ปตท. ขนาดใหญ่ จะมีร้านอาหารเชสเตอร์กริลล์บริการด้วย เมนูที่ขึ้นชื่อของเชสเตอร์กริลล์ก็คือเมนูไก่ย่างที่อร่อย มาตรฐานระดับสากล  ร้านอาหารเชสเตอร์ เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2531 เมื่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่ม บริษัทซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรของไทย และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก ได้ก่อตั้ง บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ อาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค เชสเตอร์ จึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ระดับสากลของคนไทยรายแรก ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า กิจการฟาสต์ฟู้ดชั้นนำจากต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่าง เลิศรส ความหลากหลายของรายการอาหารที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน รวมถึงความโดดเด่นด้านรสชาติแสนอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน เชสเตอร์  จึงเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อันดับหนึ่งของคนไทย น่าสนใจแบบนี้ ดูรายละเอียดขั้นตอนการลงทุนกันเลย..

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกสรรแฟรนไชส์ซี่   มีอะไรบ้างต้องเช็คตัวเองก่อนตามนี้

เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี

ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย

มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต

มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ

เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลที่ตั้ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ “ร้านเชสเตอร์”

เงื่อนไข และหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี่ เชสเตอร์กริลล์ ( ผู้รับอนุญาต ) โดยสังเขป

 1. สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 10 ปี
 2. ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
 3. การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้รับเหมาที่ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 4. การจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้รับอนุญาต ห้ามใช้ชื่อและตราสำคัญที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
 5. ผู้รับอนุญาตจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด
 6. ผู้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 7. ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่าง ๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนด
 8. ผู้รับอนุญาตต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯทุกเดือน
 9. ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 10. ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯแจ้งให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
 11. ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯกำหนด
 12. ผู้รับอนุญาตต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ( ผู้ให้อนุญาต ) ทุกวันทำการของธนาคาร
 13. และผู้รับอนุญาตจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนนั้น 10%ของประมาณการยอดขาย และโอนในส่วนที่เหลือในวันที่10 ของเดือนถัดไป  หลังหักค่าสิทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 14. ผู้รับอนุญาตเป็นผู้เตรียมพนักงานทุกระดับ โดยบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้ช่วยคัดเลือกให้
 15. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 75 วัน
 16. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะให้ความช่วยเหลือส่งทีมงาน เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงร้านเปิด 2 เดือนแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 17. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าบริหาร 5% จากสินค้าและวัตถุดิบที่สั่งและส่งไปจากบริษัทเชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด
 18. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา

ผู้สนใจลงทุนต้องอ่านเงื่อนไขตรงนี้อย่าละเอียดนะครับ เพราะค่อนข้างจะมากเหมือนกัน เพราะเป็นแฟรนไชส์ที่มาตรฐานระดับสากลก็ต้องรัดกุมเพื่อธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว มีต่อครับ  หมายเหตุ หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ใช้พื้นที่ในการเปิดร้านเชสเตอร์กริลล์ประมาณ  120 – 150 ตารางเมตร (อาจจะเปลี่ยนแปลงได้)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า* (ก่อนVat)  700,000 บาท

ค่าลงทุนต่างๆ  6,000,000 บาท

ค่ารอยัลตี้* 4 %ของยอดขาย

ค่าการตลาดส่วนกลาง*3 %ของยอดขาย

สินค้าที่ขายจะเป็นอาหารและเครื่องดื่ม.

เมนูเชสเตอร์กริลล์ เครื่องดื่มเชสเตอร์กริลล์

เงื่อนไขเพิ่มเติม

* ชำระรายเดือน
* ยอดขาย หมายถึง ยอดขายหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
* ค่าธรรมเนียมแรกเข้าชำระ ณ วันที่เซ็นต์ตกลงเป็นแฟรนไชส์
* เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจแฟรนไชส์ เชสเตอร์กริลล์ ฟาสต์ฟู้ด อันดับ1 ของคนไทย ติดต่อด้านล่างเลยครับ

คุณกัณฑพัชร์ เชิดเพ็ชรัตน์ (ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 084 -023 – 8444 , 02-641-0377
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ฝากข้อคิดทิ้งท้าย…แฟรนไชส์อาหาร ขนาดใหญ่การลงทุนจะค่อนข้างสูง ทั้งการลงทุนเรื่องระบบ การจัดการบริหารร้าน เช่น ค่าเช่า ค่าพนักงาน และอื่นๆ ดังนั้นการจัดการของเจ้าของผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปทำจึงต้องดีเยี่ยม จึงจะทำให้บริหารต้นทุนได้ดี มีกำไร แต่อย่างไรจุดแข็งของเชสเตอร์กริลล์ อยู่ตรงเป็นแบรนด์ที่คนยอมรับในระดับกว้างแล้ว ระบบการจัดการดี ถ้ามีทำเลที่ดี การบริหารที่ดี เชื่อแน่ว่า คืนทุนไว กำไรเร็ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน

 

Related Posts

This Post Has One Comment

 1. แฟรนไชส์ เชสเตอร์ นี่มันรายได้ดีไหมคะ ประมาณเท่าไหร่ กี่ปีคืนทุนอ่ะ สนใจค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *