อนันตพร ถกแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนรับมือโลกร้อน สานต่อมติที่ประชุม COP 21

รมว.อนันตพร ร่วมประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ถกแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนรับมือโลกร้อน สานต่อมติที่ประชุม COP 21

เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (The 6th International Renewable Energy Agency Assembly: 6th IRENA Assembly) และการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (Ministerial Roundtable) หารือผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศสมาชิกกว่า 143 ประเทศ และประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์ ถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกันสานต่อมติที่ประชุม COP 21 ที่ประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประชุมที่เน้นย้ำถึงความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสำคัญที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการดำเนินการตามมติความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ให้มีการรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ด้วยการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบรุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก จึงขอความร่วมมือจากนานาชาติให้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน โดยการกำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้ตั้งไว้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังได้พบปะหารือกับ นายอัดนัน เอมิน (Mr. Adnan Z. Amin) ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (Director-General , International Renewable Energy Agency) เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการเข้าสู่การเป็นสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกภายในปี 2559 ทั้งนี้ ประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกคือ ประเทศไทยจะมีเครือข่ายความร่วมมือในการแบ่งปันองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับจากการพัฒนาจากนานาประเทศ รวมทั้งจะเป็นช่องทางสำคัญของไทยในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงานหมุนเวียน

เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยต่อไป รวมทั้งมีการหารือเกี่ยวกับด้านการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IRENA มาประเมินและให้แนวทางในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของไทย การส่งบุคคลากรทั้งที่เป็นนักบริหารและนักวิจัยเข้าร่วมในทบวงการ IRENA เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งยังได้เชิญ IRENA มาจัดสัมมนาในประเทศไทยเพื่อเปิดตัวความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เทคโนโลยีสีเขียว และน้ำมาเลเซีย (Dr. Maximus Johnity Ongkili) เกี่ยวกับความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย และยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (H.E. Suhail Mohamed Al Mazouei) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานปิโตรเลียมระหว่างกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านนโยบายพลังงานทดแทนระหว่างกันด้วย

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *