กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ (ฟรี)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหลักสูตร 6 ชั่วโมง

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ให้มีรากฐานการดำเนินธุรกิจที่มั่นคง ทางกรมฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเน้นให้เจ้าของธุรกิจหรือแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาและบริหารจัดการให้ธุรกิจมีมาตรฐาน เกิดความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุน หรือแฟรนไชซี (Franchisee) จนสามารถยกระดับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและขยายเครือข่ายธุรกิจไปสู่สากล

“การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานสามารถพาธุรกิจไทยให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันสินค้าและบริการหลายประเภทใช้แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ประกอบกับการเข้ามาลงทุนเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ ดังนั้น การสร้างความรู้ให้แก่แฟรนไชซีที่ถือว่ากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจจะต้องมีความเข้าใจในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ เป็นอย่างดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อปิดประตูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาหากเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน” อธิบดีกล่าว

กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหลักสูตร 6 ชั่วโมง ที่เต็มไปด้วยการสร้างความรู้ตั้งแต่ระบบแฟรนไชส์ในเบื้องต้น กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชซอร์รวมไปถึงการประเมินความพร้อมและการวิเคราะห์หลักคิดในการลงทุนแฟรนไชส์ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟรนไชส์ อาจารย์สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ จากภาควิชา Franchise Management มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ หลังจากที่แฟรนไชซีได้รับทราบข้อมูลการลงทุนแล้ว สามารถเลือกชมหรือเจรจาธุรกิจได้ภายในวันเดียวกันเพราะมี Show Case ธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 30 แบรนด์ประกอบไปด้วย ธุรกิจอาหาร บริการ และค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการภายในงานด้วย นับว่าผู้เข้าร่วมอบรมมาร่วมกิจกรรมเพียงวันเดียวก็สามารถตั้งต้นธุรกิจได้อย่างครบวงจร

โดยที่ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรมสัมมนา ได้ตั้งแต่บัดนี้-16มิถุนายน 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร.0-2547-5953

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *