กสอ. เปิดตัว โครงการพัฒนาระบบ ERP by DIP สำหรับ SMEs ไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัว โครงการพัฒนาระบบ ERP by DIP สำหรับ SMEs ไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และซีเอสล็อกซอินโฟ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ “ERP by DIP” ช่วย SMEs บริหารธุรกิจอย่างง่าย ระบุเปิดให้ใช้งานฟรี 1 ปีแรก ตั้งเป้าส่งเสริมSMEs ใช้ระบบดังกล่าว จำนวน 100 กิจการ คาดลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

สำหรับเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยในการยกระดับผลิตภาพของ SMEs ได้ คือการนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในองค์กร ซึ่งระบบ ERP คือ ระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ ขององค์กรโดยรวม เป็นการช่วยบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศในองค์กรที่สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลักต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย และการบัญชี และการบริหารบุคคลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยง ณ เวลานั้นทันที (Real Time)

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยนำระบบไอทีมาใช้ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าระบบ Enterprise Resource Planningหรือ ERP เป็นชุดโปรแกรมเบื้องต้นที่จะทำให้ภาคธุรกิจสามารถทำงานอย่างเป็นระบบและยกระดับการพัฒนาได้เป็นอย่างดีเนื่องจากที่ผ่านมาระบบนี้มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้มีเพียงบริษัทใหญ่ๆ ที่มีต้นทุนการดำเนินการสูงเท่านั้นที่จะยอมลงทุน แต่ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจ SMEs กลับต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านขนาดเล็ก ดังนั้น กสอ. จึงได้จัดตั้งโครงการ ระบบซอฟต์แวร์ ERP by DIP สำหรับ SMEs ไทยขึ้น ภายใต้โครงการ “ดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)” โดยร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะรับผิดชอบด้านการบริหารโครงการ การจัดหาซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมมาปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจ SMEs ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจปกติ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมผู้ประกอบการ และอื่นๆ โดยมีบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ดูแลทางด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ Data Center จัดระบบให้ซอฟต์แวร์ ERP นี้เข้าสู่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่จะทำให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ลงโปรแกรม และดูแลอุปกรณ์เครือข่ายเอง โดยในปีแรกจะใช้งบประมาณสนับสนุนประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อมีระบบ ERP ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กได้ใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า

ระบบซอฟต์แวร์ ERP by DIP สำหรับ SMEs ไทย ที่จะให้กลุ่ม SMEs เข้ามาใช้ฟรีในโครงการนี้ ประกอบด้วย ระบบการซื้อ-ขาย, ระบบงานผลิตสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบการจ่ายชำระ รวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสาร เป็นภาพรวมระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมหรืออีกนัยหนึ่ง คือช่วยการบริหารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรผ่านการบูรณาการ (Integrate) เข้าด้วยกันและสามารถเชื่อมโยง ณ เวลานั้นได้ทันที (Real Time) ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งแต่ละ SMEs สามารถเลือกใช้ระบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจตนเองในขณะนั้นได้ ซึ่งเมื่อธุรกิจได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการแล้วต้องการจะเข้าสู่ระบบ ERP แบบเต็มที่มีจำหน่ายในตลาดปัจจุบันก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากโครงการไปใช้งานได้ทันที เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกออกแบบมาให้เป็นระบบเปิดสามารถใช้งานกับโปรแกรมทั่วไปได้ทันที่

โครงการ “ดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)” นี้เป็นการขานรับนโยบาย ยุคดิจิทัลอีโคโนมี ผ่าน 5 แผนงาน อันได้แก่ ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepreneur), SMEs อัจฉริยะ (Intelligence SMEs), ดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน (Digital OTOP), สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิตอล (Digital Knowledge Society) และ ที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์ (Cyber Service Provider) ซึ่งผลการดำเนินงานทั้ง 5 กิจกรรมนี้ สามารถผลักดันและส่งเสริมให้ SMEs ไทย สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Digital ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dip.go.th และ www.erpbydip.com

ข้อมูลจาก : www.dip.go.th, www.erpbydip.com

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *