6 Trick for flood : เทคนิคขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัย

เทคนิคขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบกับอุทกภัยบ่อยครั้ง ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรทางบกทำได้ยากลำบาก หลายคนอาจจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำท่วมเพื่อไปทำงานหรือทำธุระที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม การขับรถลุยน้ำท่วมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งคนและรถได้ ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตามเทคนิคต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยกันนะคะ

flood น้ำท่วม

1. สังเกตระดับน้ำ

ระดับน้ำที่เหมาะสมในการขับรถลุยคือต่ำกว่าขอบล้อรถประมาณ 10 เซนติเมตร ไม่ควรขับรถลุยน้ำที่ท่วมสูงเกินระดับนี้ เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์ดับหรือรถจมได้

2. ลดความเร็ว

เมื่อขับลุยน้ำท่วมควรลดความเร็วลง เพื่อไม่ให้รถเสียการทรงตัว ความเร็วที่เหมาะสมคือประมาณ 5-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. ใช้เกียร์ต่ำ

ควรใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วและแรงฉุดของรถ

4. ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ

น้ำอาจไหลเข้าระบบเครื่องปรับอากาศและทำให้ระบบเสียหายได้

5. รักษาระยะห่างคันหน้าให้มาก

ควรรักษาระยะห่างคันหน้าให้มากกว่าปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลื่นไถล

6. หากเครื่องดับ ห้ามสตาร์ทเครื่อง

หากเครื่องยนต์ดับระหว่างการลุยน้ำท่วม ห้ามสตาร์ทเครื่องทันที เพราะอาจทำให้น้ำไหลเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น ควรรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนจึงค่อยสตาร์ทเครื่อง

วิธีดูแลรถหลังลุยน้ำท่วม

  1. ล้างรถ

ควรล้างรถทั้งภายนอกและภายใน เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและน้ำออกจากรถ

  1. ตรวจสอบระบบเบรก

ควรเหยียบเบรกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรก

  1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์

ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ใหม่ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่อาจปนเปื้อนเข้ามา

  1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดของรถ เพื่อหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หากปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้อย่างเคร่งครัด จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถลุยน้ำท่วมและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อรถได้

เทคนิคเพิ่มเติม

  • ไม่ควรขับรถสวนทางกับรถคันอื่น เพราะอาจทำให้เกิดคลื่นน้ำซัดเข้ารถได้
  • ไม่ควรขับรถเร็วเกินไป เพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้
  • ควรหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ท่อระบายน้ำ ต้นไม้ หรือเศษขยะ

การป้องกันที่ดีที่สุด

การป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำท่วม หากเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง เพราะการขับรถลุยน้ำท่วมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งคนและรถได้

Related Posts