โรคภัยที่มาพร้อมน้ำท่วม อันตรายที่คุณอาจไม่เคยรู้

โรคภัยที่มาพร้อมน้ำท่วม อันตรายที่คุณอาจไม่เคยรู้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง โดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่มักเกิดขึ้นทุกปี น้ำท่วมนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมาอีกด้วย บางครั้งเราอาจต้องลุยน้ำท่วมเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หรือ ต้องอพยพเพื่อหนีน้ำหลากในหลายๆพื้นที่ ทำให้เราต้องอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน บางครั้งก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทันที โรคภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมนั้น แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ วันนี้เราจะมาแนะนำการดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อป้องกันภัยจากน้ำท่วมกันนะคะ

น้ำท่วม

โรคติดต่อเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากเชื้อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว หรือปรสิต เข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย โรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม ได้แก่

 • โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira interrogans ซึ่งพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลาน เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนฉี่ของสัตว์ที่เป็นพาหะ อาการของโรคฉี่หนู ได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ไอ และหายใจลำบาก โรคฉี่หนูอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • โรคตาแดง (Conjunctivitis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา เข้าสู่ดวงตาผ่านการสัมผัสกับน้ำหรือสิ่งสกปรก อาการของโรคตาแดง ได้แก่ ตาแดง คันตา น้ำตาไหล เปลือกตาบวม ตาพร่ามัว
 • โรคบิด (Dysentery) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Shigella dysenteriae ซึ่งพบได้ในอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน อาการของโรคบิด ได้แก่ ท้องเสีย ปวดท้อง ท้องร่วง อาจมีมูกเลือดปน อุจจาระมีกลิ่นเหม็น อ่อนเพลีย
 • โรคไทฟอยด์ (Typhoid fever) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi ซึ่งพบได้ในอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน อาการของโรคไทฟอยด์ ได้แก่ ไข้สูง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเสีย อุจจาระมีมูกเลือดปน
 • โรคอหิวาตกโรค (Cholera) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholerae ซึ่งพบได้ในอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน อาการของโรคอหิวาตกโรค ได้แก่ ท้องร่วงเป็นน้ำ ถ่ายเหลวมาก ท้องอืด ท้องเฟ้อ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาจมีไข้ต่ำ

โรคไม่ติดต่อเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม โรคไม่ติดต่อที่มักเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม ได้เช่นกัน

 • โรคผิวหนัง เกิดจากความชื้นในอากาศที่สูงและน้ำที่สกปรก โรคผิวหนังที่มักพบในช่วงน้ำท่วม ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า โรคกลาก โรคเกลื้อน โรคผื่นคัน
 • โรคระบบทางเดินหายใจ เกิดจากมลพิษในอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ โรคระบบทางเดินหายใจที่มักพบในช่วงน้ำท่วม ได้แก่ โรคหวัด โรคปอดบวม โรคภูมิแพ้
 • โรคหัวใจ เกิดจากระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ โรคหัวใจที่มักพบในช่วงน้ำท่วม ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคเครียด เกิดจากความเครียดจากการสูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือน และสภาพความเป็นอยู่ โรคเครียดที่มักพบในช่วงน้ำท่วม ได้แก่ โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคภัยที่มาพร้อมน้ำท่วม คือ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สามารถทำได้ดังนี้

 • สวมรองเท้า เมื่อต้องเดินลุยน้ำ
 • ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังสัมผัสกับน้ำหรือสิ่งสกปรก
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่น่าไว้วางใจ
 • ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำ

เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะ หากสามารถเคลื่อนย้ายไปศูนย์อพยพได้ สามารถทำความสะอาดร่างกายและตรวจร่างการกับทีมแพทย์ได้เลยนะคะ

Related Posts