ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม “ Follow Indonesia : รู้ทันเศรษฐกิจ ตามติดตลาดอินโด”

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิด และองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “Follow Indonesia : รู้ทันเศรษฐกิจ ตามติดตลาดอินโด”

เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้ศึกษา วิเคราะห์ลู่ทาง โอกาสและผลกระทบต่างๆ พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการขยายการดำเนินธุรกิจ สู่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Cha-Da Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวจะจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศโดย เจ้าหน้าที่กรมฯ และการออกคูหาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Mobile Unit จากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ในการนี้ สำนักฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่วมฯ ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่ง เท่านั้น (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมตามลำดับก่อน-หลัง)

โดยท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ไฟล์ดังแนบ) กลับมาทางโทรสารหมายเลข 02-521-1437, 02-971-4416 หรือ email : abc_cholvirod@yahoo.com ภาย ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 พร้อมกันนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คุณชลวิรฎ หรือคุณ สุภาภรณ์ โทร. 02-971-2288, 09-4-035-6603 ถึง 05 หรือ 083-004-3740

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *