[น่าสนใจ]SenseMath ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา คณิตศาสตร์

SenseMath แฟรนไชส์การศึกษา คณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจ ลงทุนแฟรนไชส์  ราคา 250,000 บาท  ไม่เสียค่า Royalty สามารถเปิดสอนคู่กับวิชาอื่นๆได้ ซึ่งธุรกิจการศึกษานับวันจะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานให้เรียนพิเศษมากยิ่งขึ้น การหาที่เรียนที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าคุณสนใจธุรกิจ การศึกษา เซ็นส์แมธ ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

สถานที่สอนเซ็นส์แมท

Sense Math  สถาบันคณิตศาสตร์ เปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พอทราบรายละเอียดของสถาบันสอนคณิตศาสตร์แห่งนี้กันแล้ว มาดูรายละเอียดเรื่องการลงทุนกันเลยครับ

ธุรกิจแฟรนไชส์ คณิตศาตร์ SenseMath-1

Sense Math ธุรกิจแฟรนไชส์ คณิตศาตร์ สิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับผู้ลงทุน มีดังนี้

1. เงินลงทุนค่า Franchise 250,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%) แบ่งเป็น

ค่าสิทธิหลักสูตร Sense Math 230,000 บาท

ค่ามัดจำตำราคงคลัง 20,000 บาท  (ได้คืน เมื่อยกเลิกสัญญา)

2. ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน

3. คุณครูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อยอีก 1 ท่าน (ไม่นับรวมผู้ประกอบการ)

จากข้อมูลการลงทุนของแฟรนไชส์ เซ็นส์แมธ นั่นหมายความค่าสถานที่ เช่า และรายจ่ายอื่นๆยังไม่รวม เงินทุน 250,000 บาทนี้เป็นค่าแรกเข้าของแฟรนไชส์ ดังนั้นแล้วผู้ลงทุนต้องเตรียมค่าตกแต่งสถานที่ ทำเล และอื่นๆด้วยตัวเอง

เซ็นส์แมท มีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน รวมทั้งการสอบแข่งขันด้วย

ธุรกิจแฟรนไชส์ คณิตศาตร์ SenseMath-2

ธุรกิจแฟรนไชส์ คณิตศาตร์ SenseMath-4

ธุรกิจแฟรนไชส์ คณิตศาตร์ SenseMath-3

ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์ สอนคณิตศาสตร์ SenseMath ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนมีดังนี้

 • ไม่เสียค่า Royalty Fee (แบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์)
 • จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว (สำหรับตรงนี้ บางกอกทูเดย์ เราแนะนำว่าผู้ลงทุนต้องประมาณการด้วยตัวเอง จากที่ตั้ง ทำเล และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนักเรียนด้วย)
 • สัญญา 2 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม
 • ค่า Franchise ไม่แพง ( 230,000 บาท ลองเปรียบเทียบกับแฟรนไชส์การศึกษาคณิตศาสตร์อื่นๆดูด้วย)
 • มีการปกป้องเขตพื้นที่ให้ในระดับหนึ่ง
 • ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ
 • สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
 • ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
 • มีการฝึกอบรมครู
 • มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
 • มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน

ธุรกิจแฟรนไชส์ Sense Math หลังจากที่เข้าร่วม แล้ว จะได้รับการสนับสนุนดังนี้

 • ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
 • อบรมครู ทุกระดับ ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 6 วัน (ไม่เกิน 5 คน นับรวมผู้ประกอบการ) (ครั้งต่อไป อบรมที่สำนักงานใหญ่คนละ 1,000 บาท)
 • อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง
 • เฉลย หลักสูตร SenseMath
 • เฉลย ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test) 
 • เฉลย ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)
 • เฉลย ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test)
 • Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย
 • ใบสมัคร 1 เล่ม
 • ใบเสร็จรับเงิน 1 เล่ม 
 • ใบปลิว 4 สี A5 จำนวน 400 แผ่น
 • แผ่นพับ 4 สี A4 จำนวน 100 แผ่น
 • งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย จำนวน 5,000 บาท
 • Operation Manual
 • ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
 • ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน (บัตรผู้เรียน, Record Book)

ธุรกิจการศึกษา ยังเติบโตต่อเนื่องเรื่อยๆ ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา จึงน่าลงทุน แต่ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องมีใจรักการสอน การพัฒนาเด็กด้วย ถ้าคุณสนใจเข้าร่วมแฟรนไชส์ เซ็นส์แมธ ติดต่อที่ บริษัทเซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร  0-2542-4467,08-6035-4155

ขอบคุณ sensemath.com,และ facebook.com/SenseMathFanpage

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *