[ซื้อข้าวช่วยชาวนา]ธอส.จัดสรรงบ 3 ลบ. ซื้อข้าวหอมมะลิ

[ซื้อข้าวช่วยชาวนา]ธอส.จัดสรรงบ 3 ลบ. ซื้อข้าวหอมมะลิ

ธอส.จัดสรรงบ 3 ลบ. ซื้อข้าวหอมมะลิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ร่วมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาราคาข้าว จัดสรรงบประมาณ 3 ล้านบาท สั่งซื้อข้าวสารหอมมะลิ A-Rice ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 80,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้าวที่รวบรวมจากเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้พื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยธนาคารจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อของขวัญปีใหม่ทั้งหมดของธนาคารเพื่อซื้อข้าวมอบให้กับลูกค้าและผู้มีอุปการคุณแทนการซื้อของขวัญตามปกติ เพื่อสนับสนุนเชิญชวนให้คนไทยหันมาบริโภคและซื้อข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนาต่อไป

ขอบคุณ http://www.kaohoon.com/

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*