คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมความรู้เฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น ” DICOM and Imaging Archive”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้น ” DICOM and Imaging Archive” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ DICOM และ PACS ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน และใช้มาตรฐาน DICOM จัดการความต้องการ และปัญหาที่เกี่ยวกับ Picture Archiving and Communication Systems (PACS) คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันที่มีซอฟแวร์ ซึ่งการทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ DICOM นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับรูปภาพทางการแพทย์ที่จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ บรรยายโดย ศ.ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

dicom

คณะฯ จึงขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้ชำนาญทางเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้บริหารและชำนาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้เครื่องมือและซอฟท์แวร์เกี่ยวกับ DICOM เข้าร่วมอบรมความรู้เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้น ” DICOM and Imaging Archive” ในวันที่ 17– 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้อง CC402 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท โดยคิดอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Online ด้วยตนเองได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 0-2441-0909 หรือ มือถือ 092 – 256 – 1570 ติดต่อ คุณสารัชย์ (ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง)

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *