[ยืนยัน] IEC เพิ่มทุน PP ไม่หมด ไม่กระทบบริษัท

บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง หรือ IEC ชี้แจงผลการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) (40,000 ล้านหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ทั้ง 3 ราย ได้ชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 618.22 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,971.34 ล้านหุ้น ซึ่งผู้ลงทุนจำนวน 2 ราย ได้ชำระค่าหุ้นไม่เต็มจำนวน

โดยให้เหตุผลว่ามีความกังวลต่อภาวะตลาดทุนที่มีความผันผวนจากผลกระทบของตลาดทุนทั่วโลกและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงใคร่ขอลดจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะขอซื้อลงจากเดิม ทั้งนี้ IEC ขอชี้แจงแผนสำรองจากการได้รับเงินค่าหุ้นต่ำกว่าเป้าหมายกล่าวคือ IEC มีโครงการพลังงานทดแทนที่ปลอดภาระหนี้สิน ซึ่งสามารถยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.แม่ระมาด จ.ตาก, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.แม่มาลัย จ.เชียงใหม่ และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นอกจากนี้ IEC มีแผนในการปรับปรุงเลื่อนระยะเวลาการลงทุนในบางโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านเงินทุน อาทิเช่น การร่วมลงทุนในโครงการ Solar Farm ซึ่งใช้เงินลงทุน 300 ล้านบาท และ การร่วมลงทุนในโครงการผลิตเอทานอล อีกทั้งหุ้น PP คงเหลือนั้น IEC มีแผนที่จะนำกลับมาจัดสรรใหม่หรืออาจขออนุมัติผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจาก PP เป็น RO (Right Offering)

จากแผนการดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนเพื่อทดแทนการได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าเป้าหมาย โดยจะเห็นได้ว่า IEC ยังคงสามารถเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ๆ ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว อีกทั้งไม่เป็นผลต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

IEC Confirms no effect from remaining capital increase by PP

The International Engineering Public Company Limited or IEC would like to clarify the report on the use of capital increase (PP) (40,000 million shares in accordance with the resolution of the Board of Directors) that, on 20th January 2015, the company received THB 618.22 million from three private placement investors, or 15,971.34 million calculated shares. However, two investors did not paid in full amount, due to their concern about unstable economy which could impact on global stock market and a significant reduction on oil price. Therefore, they had asked to decrease share subscription. Thus, IEC would like to inform our plan after the result of under subscription as follow,

IEC owns alternative energy projects without liabilities which mean those projects can apply for loans with financial institute with an amount of approximately THB 1,000 millions, for example, Solar Power Plant project in Mae Ramad, Tak, Solar Power Plant in Mae Malai, Chiangmai and Waste-to-energy Power Plant in Hat Yai, Songkhla. Furthermore, IEC has planned to postpone investments in some projects for instance, an investment in solar farms with an amount of THB 300 million and a joint venture business in Ethanol project. Also, the remaining PP shares can be re-allotment or can request for an approval from shareholders in the shareholders’ meeting to change conditions from PP to RO (Right Offering).

From the aforementioned plan, this is to support the company after receiving lower capital increase than expected. It is clear that IEC still moves forward to develop new projects without any effect from the capital increase, and no influence to our financial status.

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *