บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนธีม Silver Age เพิ่มเติมเน้นลงทุนหุ้นยุโรปกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากผู้สูงวัย

บลจ.กสิกรไทย ชวนคว้าโอกาสรับการเติบโตของเมกะเทรนด์กลุ่ม Healthcare จากอานิสงส์กำลังซื้อวัย Silver Age พร้อมเสนอกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ (K-EUSAGE) อีกหนึ่งธีมการลงทุนที่ช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนทีดีในระยะยาวจาก 8 กลุ่มธุรกิจ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท เสนอขายครั้งแรกวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2558นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2558 บลจ.กสิกรไทย เตรียมเสนอขายกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ (K-EUSAGE) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก CPR Silver Age – I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งบริหารจัดการโดย CPR Asset Management บริษัทในเครือของ Amundi ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนใน 8 กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงวัยในยุโรป ประกอบด้วย กลุ่มการเงินและประกัน กลุ่มเภสัชกรรม กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแสสุขภาพ กลุ่มธุรกิจสถานดูแลคนชรา กลุ่มธุรกิจด้านความปลอดภัย และกลุ่มธุรกิจรถยนต์ ด้านกลยุทธ์การลงทุนเน้นการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี พร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารจัดการกองทุนแบบผสมผสานระหว่างวิธีการ Top-down และ Bottom-up เพื่อมุ่งหวังให้ได้ผลประกอบการที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยใช้ดัชนีอ้างอิงจาก. MSCI Europe (Net Dividends Reinvested) ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และมีความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของหุ้นยุโรป และการขยายตัวของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงวัยในยุโรป

นายนาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ธีมการลงทุนในกลุ่ม Healthcare และ Silver Age หรือกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ยังคงเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจ และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 1950 เป็น 17% ในปี 2050 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ที่สำคัญคนกลุ่มนี้จะมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูง (จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในยุโรป มีอำนาจจับจ่ายใช้สอยสูงถึง 3 ล้านล้านยูโร) ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากกลุ่ม Silver Age จากข้อมูลสถิติและปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา บลจ.กสิกรไทยจึงมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของหุ้นในกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงอายุดังกล่าว และมองเห็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนในหุ้นของยุโรป

สำหรับมุมมองด้านเศรษฐกิจ บลจ.กสิกรไทย มองว่าเศรษฐกิจยุโรปยังมีแนวโน้มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในกลุ่มประเทศยูโรโซน อาทิ อัตราการจ้างงานในยุโรปที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับแนวโน้มผลกำไรบริษัทจดทะเบียนเองก็กำลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรปเริ่มทยอยออกมาประกาศตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 3 นำโดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสอดคล้องกับตัวเลข มหภาคที่ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้นน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ภาคธุรกิจและบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ของยุโรปสามารถขับเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกอย่างที่หลายฝ่ายกำลังจับตามอง คือมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของยุโรป ซึ่งเชื่อว่าทาง ECB น่าจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ เพื่อกระตุ้นภาครวมเศรษฐกิจให้เกิดการฟื้นตัว และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มน้ำหนัการลงทุนในหุ้นยุโรปในช่วงที่ราคายังไม่สูงมากนัก เพื่อรอรับโอกาสการเติบโตของหุ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนกับกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ (K-EUSAGE) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถาม KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือที่www.kasikornasset.com

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *