[กองทุนแม่ของแผ่นดิน] พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ ขจัดภัยยาเสพติด

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ ขจัดภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบยั่งยืน พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฏร ที่ร่วมกันป้องกัน และขจัดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบยั่งยืน และต่อยอดถึงการสร้างความปรองดองและความสามัคคี รวมถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน

นับจากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 19,205 แห่ง ในปีนี้ก็เช่นกัน สำนักงานป.ป.ส. ได้ดำเนินการจัดงาน “พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 – 2558” ขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น พระราชทรัพย์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการจัดพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยปี 2557-2558 มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 2,520 แห่งทั่วประเทศ

ภายในงานนอกจากจะมีพิธีมอบเงินพระราชทานแล้ว ยังมีการแสดงชุดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชัยชนะเหนือยาเสพติดที่ยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน จากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มีการบรรเลงและขับร้องเพลง “แม่ของแผ่นดิน” โดยวงดุริยางค์ทหารบก รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ฯ นิทรรศการบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการของทีมวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมแสดงความจงรักภักดีโดยการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน หากพบเบาะแส กรุณาโทรแจ้ง สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *