บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง ผู้นำตลาดสินเชื่อ เตรียมเข้า SET ปลายปีนี้

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS)ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ เบอร์หนึ่ง เตรียมเข้า SET ปลายปีนี้ มีแผนขยายสาขาเป็น 1,000 สาขา และเพิ่มยอดการให้สินเชื่อเป็นประมาณ 25,000 ล้านบาท ภายในปี 2560 โดยเตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 545 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ โดยจะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 502.50 ล้านหุ้น

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) เจ้าตลาดสินเชื่อระดับ”รากหญ้า”ตัวจริง! ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม “เพ็ชรอำไพ” พร้อมเข้าตลาดหุ้น ชูจุดเด่น พื้นฐานแกร่ง รายได้-กำไรโตต่อเนื่อง ด้านผู้บริหาร ”ชูชาติ เพ็ชรอำไพ” เผยเตรียมนำเงินที่ได้ไปขยายการให้สินเชื่อ-คืนหนี้สถาบันการเงิน ขณะที่ “สมภพ กีระสุนทรพงษ์” ในฐานะ FA และแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น มั่นใจศักยภาพที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการขยายตัวที่มั่นคง เตรียมขายหุ้นไอพีโอเร็วๆนี้ ก่อนเข้าเทรดในช่วงปลายปีนี้  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTLS) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นปลายปีนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปขยายการปล่อยสินเชื่อและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยมีแผนขยายสาขาเป็น 1,000 สาขา และเพิ่มยอดการให้สินเชื่อเป็นประมาณ 25,000 ล้านบาท ภายในปี 2560 โดยมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจาก MTLS ถือเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อไปกว่า 700,000 สัญญา ขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ในระดับต่ำ  “เราให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล เรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า เรา คือ ผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ระดับประเทศ โดยมีประสบการณ์มานานกว่า 22 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นอย่างดี จากพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อทั้งหมดกว่า 6,500 ล้านบาท ณ สิ้น ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ประมาณ 5,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรวม ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รถยนต์เพื่อการเกษตร และสินเชื่อส่วนบุคคล” นายชูชาติกล่าว

นายชูชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 662.87 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 1,548.25 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 52.83% ต่อปี ขณะเดียวกันกำไรสุทธิของบริษัทก็เติบโตต่อเนื่องจาก 106.87 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 351.44 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 81.34% ต่อปี สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 872.61 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.70 และมีกำไรสุทธิ 258.34 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 112.07 จะเห็นได้ว่าธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอดซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 343 สาขา ในปี 2554 เป็น 454 สาขา ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 ถึงแม้ว่าบริษัทมีการขยายพอร์ตลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถรักษาคุณภาพลูกหนี้ให้อยู่ในระดับที่ดีโดยมี NPLและหนี้สูญอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากซึ่งประกอบอาชีพที่หลากหลายและกระจายอยู่เกือบทั่วประเทศ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ MTLS

ด้านนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTLS) กล่าวถึงความพร้อมของ MTLS ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งไฟลิ่งของบริษัทเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา และ MTLS มีแผนที่จะเดินสายโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้นักลงทุนรู้จักและมีความเข้าใจในพื้นฐานธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยจะทำการโรดโชว์ทั้งสิ้น 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ต.ค. และในวันที่ 7 ต.ค. ที่จังหวัดขอนแก่น, วันที่ 9 ต.ค. ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, วันที่ 15 ต.ค. ที่จังหวัดเชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 ต.ค. นี้ หลังจากนั้นจะเป็นการทำโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนสถาบันต่อไป

“ผมมั่นใจว่าการเดินสายโรดโชว์ของบริษัทจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน เนื่องจาก MTLS ถือเป็นผู้นำตลาดการให้สินเชื่อกับลูกค้าระดับรากหญ้า (ไมโครไฟแนนซ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อย และเข้าไม่ถึงบริการทางเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองได้ ซึ่งดีกว่าการไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ประกอบกับผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นอย่างมากทั้งในด้านการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ รายได้ และกำไรสุทธิ โดยบริษัทมีกระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้พอร์ตลูกหนี้ของ MTLS มีคุณภาพดี โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 1.72 และอัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 0.09 ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังและเพียงพอโดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPL กว่า 280% ซึ่งถือว่ามีความแข็งแกร่งมาก นอกจากนี้แล้ว เมื่อพิจารณาจากจำนวนรถที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีการปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์คิดเป็นประมาณ 3-4% จากจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจได้อีกมากในอนาคต”นายสมภพกล่าว

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง [MTLS] เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 545 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ โดยจะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 502.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จำนวน 42.50 ล้านหุ้น โดยทั้งสองส่วนจะเสนอขายในราคาเดียวกัน ทั้งนี้คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง ณ วันที่ 16 พ.ค.57 ชื่อหุ้น MTLS มีทุนจดทะเบียน 2,120 ล้านบาท และมีทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,575 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,575 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,120 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,120 ล้านหุ้น

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *