รัฐบาลอนุมัติ 3 มาตรการด้านสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

รัฐบาลอนุมัติ 3 มาตรการด้านสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ประกอบด้วย มาตรการขยายเวลาชำระหนี้เดิมให้แก่เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกไปไม่เกิน 9 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 12 เดือน

มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูระยะสั้น รายละ 10,000 – 20,000 บาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ระยะเวลาปล่อยกู้ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2558 และมาตรการสินเชื่อระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร รายละไม่เกิน 100,000 บาท วงเงิน 30,000 ล้านบาท ระยะเวลาปล่อยกู้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2561 ชำระคืนเงินกู้ภายใน 10 ปีทั้งนี้รัฐบาลคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรกว่า 1 ล้านราย

ขอบคุณ  Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  thainews.prd.go.th

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*