กระทรวงพลังงาน เร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

กระทรวงพลังงาน เร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะของเสีย พร้อมจัดโซนนิ่งศักยภาพพลังงานทดแทน ช่วยส่งเสริมการลงทุนแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานเพิ่มมากขึ้น

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในกลุ่มขยะของเสียนั้น ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นมีการใช้พลังงานจากขยะที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วทั้งสิ้น 74.717 เมกะวัตต์ จาก 21 โครงการ รวมทั้งมีโครงการที่เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 112.568 เมกกะวัตต์ จาก 12 โครงการ และปัจจุบันมีโครงการที่มีศักยภาพได้รับอนุมัติการตอบรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 12 โครงการ จำนวน 171.688 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะของประเทศไทยขณะนี้มีมากถึง 45 โครงการ กำลังผลิต 358.973 เมกะวัตต์
ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

กระทรวงพลังงานได้กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า จากขยะในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2558 – 2562 ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีโครงการอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น โครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ โครงการศึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทนระดับจังหวัด ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงาน จะเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานขยะ รวมถึงประสานให้ภาคการผลิตสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะมากขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดโซนนิ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพจากพลังงานทดแทน โดยจะให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานจากขยะเป็นลำดับแรกด้วย

ขอบคุณที่มา thainews.prd.go.th

Related Posts

This Post Has One Comment

  1. น่าจะส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากสุกรหรือมูลสัตว์อื่นๆ โดยออกเป็นกฎหมายบังคับให้สร้างบ่อบำบัดมูลสัตว์ ที่เลี้ยงสัตว์เป็นอุตสาหกรรม เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจะมีความเดือดร้อนลำคาญครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *