เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตนเองในทุกๆวันด้วย การสวดมนต์ตอนเช้า เสริมความเฮง เพิ่มความปัง

การสวดมนต์ตอนเช้า

เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตนเองในทุกๆวันด้วย การสวดมนต์ตอนเช้า เสริมความเฮง เพิ่มความปัง ให้ตลอดทั้งวันราบรื่น ด้วยใจที่เป็นสุข เป็นบทสวดสั้นๆ ใช้เวลาไม่นานค่ะ

คำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ อิมินา
สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิ

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง
อะหัง สุขิโตโหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มี ความสุขเถิด
อะหัง นิททุกโขโหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความทุกข์
อะหัง อะเวโรโหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌโหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พยาบาทเบียดเบียน
อะหัง อะนีโฆโหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์ กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย
อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
อะนี ฆา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

การสวดมนต์มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • สร้างความสงบใจและผ่อนคลาย การสวดมนต์ตอนเช้า ช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยการโฟกัสที่การสวดมนต์ ทำให้คุณรู้สึกสงบและมีความสุขในปัจจุบัน
  • เสริมสร้างสติปัญญา การสวดมนต์ตอนเช้าช่วยให้เราสังเกตและรับรู้เชิงลึกถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ โดยการสะท้อนตัวเองและการสังเกตสติปัญญา เราสามารถเข้าใจด้านลึกซึ้งของตนเองและความเป็นจริงได้มากขึ้น
  • พัฒนาการสมาธิและความตั้งใจ การสวดมนต์ตอนเช้า ช่วยปรับปรุงสมาธิและความตั้งใจ เมื่อเราสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง เราสามารถฝึกความสามารถในการนึกคิดและความรู้สึกในปัจจุบัน ทำให้เรามีความสำเร็จในการทำภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของการสวดมนต์ตอนเช้า นอกจากจะช่วยเพิ่มความปังแล้วนั้น ยังช่วยฝึกสมาธิ และโฟกัสกับปัจจุบันได้ด้วยสามารถสวดมนต์ในรถตอนไปทำงาน สวดมนต์ตอนเช้าหลังตื่นนอน สามารถเลือกตามความสะดวกของเราได้เลยนะคะ หากท่านใดที่เริ่มแล้ว เป็นอย่างไร อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะคะ

 

Related Posts