ธุรกิจน่าลงทุน ผู้แทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม ปตท.

ธุรกิจน่าลงทุน ผู้แทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม ปตท.  เป็นธุรกิจตัวแทนจำหน่ายที่น่าสนใจ เพราะสินค้าคือสิ่งจำเป็นต้องใช้  อีกทั้งยังมีข้อกำหนดที่ดูแลผู้จำหน่ายรายเดิมด้วย ทำให้ไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดคู่แข่งเปิดร้านขายแย่งลูกค้ากัน ผู้ที่มีทำเลและสนใจธุรกิจผู้แทนจำหน่ายก๊าซ ซึ่งไม่เป็นที่รังเกียจ หรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ บางกอกทูเดย์เรามีข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายก๊าซหุงต้มมาให้ศึกษา…

หลักเกณฑ์การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม ปตท.

 • พื้นที่ทำเลสถานที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ (ควรอยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร) ไม่เป็นตึกแถว, ห้องแถว หรืออาคารชุด ยกเว้นร้านค้าที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว
 • สถานที่ติดริมถนน หรืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย หรือมีทำเลที่เหมาะสม
 • อยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือบริเวณที่มีประชากรอยู่หนาแน่น

ระยะห่างของร้านตัวแทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม ปตท.ที่จะเปิดใหม่

 • จะต้องไม่กระทบตลาดกับตัวแทนรายเดิม
 • ต้องห่างจากร้านค้าก๊าซตัวแทน ปตท. ตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
 • ข้อกำหนดอื่น ตัวแทนรายเดิมไม่สามารถขยายการให้บริการได้

หลักเกณฑ์ในการสมัครเป็นผู้แทนโรงบรรจุก๊าซ ขั้นตอนเบื้องต้น  ผู้สนใจจะประกอบกิจการร้านค้าก๊าซ แจ้งความจำนงต่อส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนกลาง โดยให้ข้อมูลดังนี้

 • สถานที่ที่จะขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. ระบุ ตำบล อำเภอ จังหวัด
 • สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ จะต้องมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งไม่เป็นที่รังเกียจ หรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
 • ประมาณการยอดจำหน่ายต่อเดือน
 • สถานที่ตั้งร้านค้าก๊าซ ต้องอยู่ห่างจากร้านค้าก๊าซที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ปตท. เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่า 200 เมตร

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปตท.

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 4. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการ
 5. หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 6. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 8. แผนที่สังเขปแสดงที่ขอตั้งสถานที่ประกอบกิจการค้าในรัศมี 1 กม.
 9. หมายเหตุ
 10. เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 11. ปตท. อาจพิจารณาอนุโลมยกเว้นเอกสารบางรายการ หรือเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม

ผู้แทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม ปตท. เป็นอีกธุรกิจที่น่าลงทุน เพราะปัจจุบัน สังคมเมืองได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ผู้แทนขายร้านเดิมอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ หรือ ไม่มีร้านให้บริการในพื้นที่นั้นๆ ถ้าคุณมีเงินทุน มีความพร้อม ก็สามารถติดต่อขอเป็นผู้แทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม ปตท. ดังนี้

 • ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก) โทร. 0-2537-2265 
 • ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) โทร. 0-2537-2262​

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *