“พระโค” เสี่ยงทางกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า พยากรณ์ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

“พระโค” เสี่ยงทางกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า พยากรณ์ ปีนี้การคมนาคมดี การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี61 “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” พระยาแรกนา เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่าในปีนี้น้ำจะน้อย นาที่ลุ่มจะได้ผลสมบูรณ์ดี

แต่นาที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ ส่วนผลพระโคเสี่ยงทายพระกระยาหาร ปีนี้พระโคกิน น้ำ หญ้า พยากรณ์ ปีนี้น้ำท่าบริบูรณ์ ธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ รวมถึงพระโคได้กินเหล้า พยากรณ์ ปีนี้การคมนาคมดี การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*