แฟรนไชส์ปั้มน้ำมันเชลล์ [Shell] สำหรับผู้ที่สนใจเปิดปั้มน้ำมัน

แฟรนไชส์ปั้มน้ำมันเชลล์ [Shell] สำหรับผู้ที่สนใจเปิดปั้มน้ำมัน แฟรนไชส์ไทยแลนด์ รวบรวมข้อมูลมาแนะนำอีกสถานีบริการน้ำมันที่น่าสนใจ ซึ่งเชลล์มีสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 43,000 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลก ที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อให้คุณส่งมอบธุรกิจได้อย่างภาคภูมิใจ ท่านใดสนใจลองดูรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)

แฟรนไชส์ปั้มเชลล์

 

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์

1. เป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์

2. ผลตอบแทนคุ้มค่า

3. มีโอกาสขยายธุรกิจอื่นๆ ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เช่น ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านล้างรถ เป็นต้น

4. มีฐานลูกค้าประจำทั้งรถส่วนตัว และรถธุรกิจ

5. มีโอกาสขยายสาขา

6. มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการบริหารธุรกิจ

7. มีระบบการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

8. มีการจัดอบรมเจ้าของธุรกิจและพนักงานอย่างเป็นประจำ

9. มีกิจกรรมส่งเสิรมการขายและโฆษณาจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

10. มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศระดับโลก

11. ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

12. มีการรับประกันคุณภาพน้ำมัน

คุณสมบัติเพื่อเปิดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ มีด้งนี้

ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานี

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรว. และด้านหน้าติดถนนกว้าง ไม่น้อยกว่า 45.0 เมตร
พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-3 ไร่ และมีความกว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 60 เมตร ทั้งนี้สถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดให้พื้นที่ที่ตั้งสถานีบริการได้ ต้องอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง(ความกว้างถนน) ไม่น้อยกว่า 16 เมตร และยาวต่อเนื่องไปตลอดจนเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร

ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • ที่ดินอยู่ติดถนนที่กว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร
 • ไม่ตั้งอยู่บนที่ลาดชัน หรือเชิงลาดชันสะพาน ในระยะ 50 เมตร จากจุดเริ่มต้นทางเข้า-ออก และสถานที่ขอตั้งต้องไม่มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ช่องทางเปิดของเกาะกลางถนน / ทางระบายน้ำ / กำแพงของถนน ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางโค้งรัศมีน้อยกว่า 1,000 เมตร ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางแยกในระยะ 500 เมตร ไม่มีจุดสิ้นสุด / จุดเริ่มต้นของเชิงลาดสะพาน ไม่มีรางรถไฟในระยะ 30 เมตร
  ในระยะ 150 เมตร จากจุดเริ่มต้นของทางเข้า / ออก สถานที่ขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • ไม่มีจุดเริ่มและสิ้นสุดของทางโค้งของถนนสาธารณะ / ทางหลวง
 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งสถานีบริการ ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
  ราคาก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถมและบดอัด ไม่รวมอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ใน Minimart, Office ,ร้านกาแฟ เป็นต้น )

ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก มูลค่าก่อสร้างประมาณ 15-18 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แท่นจ่าย และอาคารสำนักงาน
ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง มูลค่าก่อสร้าง ประมาณ 18-20 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 – 4 แท่นจ่าย และอาคารบริหาร และอาคารบริการธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันสมบูรณ์แบบ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 25-35 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 5 แท่นจ่ายขึ้นไป ให้บริการครบวงจรซึ่งครอบคลุมถึงการจำหน่ายดูแลรักษายางยนต์ แบตเตอร์รี่ และอาคารบริหารและอาคารบริการที่ห้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • แผนที่ของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • โฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่าต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย และหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคล อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
Email: generalpublicenquiries-th@shell.com
ศูนย์บริการลูกค้าโทรศัพท์ :  0 2657 9888 ข้อมูลจาก www.shell.co.th

ขอบคุณที่มาจาก www.franchisethailand.org

Related Posts

This Post Has 2 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *