เอสเอ็มอีแบงก์ ตั้งเป้าหมายขยายสินเชื่อปี 2558 วงเงิน 40,000 ล้านบาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ตั้งเป้าหมายขยายสินเชื่อปี 2558 วงเงิน 40,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อใหม่ 30,000 ล้านบาท จากสินเชื่อ 9 เมนูคืนความสุขเอสเอ็มอี 20,000 ล้านบาทและโครงการพิเศษ สินเชื่อเอสเอ็มอีคนดี วงเงิน 20,000ล้านบาท โดยปล่อยกู้ให้ลูกค้าเก่าคุณภาพดีและลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ

นางสาลินี วังตาลประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายปี 58 ขยายตัวสินเชื่อเข้าหมุนเวียนในระบบ40,000 ล้านบาท โดยมาจาก สินเชื่อ 9 เมนูคืนความสุขเอสเอ็มอี วงเงิน 20,000ล้านบาท ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.57 และโครงการพิเศษ สินเชื่อเอสเอ็มอีคนดี วงเงิน 20,000ล้านบาท เป็นการปล่อยกู้ลูกค้าเก่าที่มีคุณภาพดี และลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะยืดหยุ่นในเรื่องของหลักประกันเช่น หากตีราคาหลักประกันระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ก็ไม่ต้องตีราคาใหม่ ทั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลให้ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารณ สิ้นปี 58 อยู่ที่ 120,000 ล้านบาท จากสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 90,000 ล้านบาทหรือปล่อยสินเชื่อใหม่ 30,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 33% จากสิ้นปี57โดยผลการดำเนินงานธนาคาร ณ สิ้นเดือนต.ค.57 มีสินเชื่อคงค้าง 84,995 ล้านบาทส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 33,053 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38.89% ของสินเชื่อรวม โดยธนาคารมีกำไรสุทธิ216 ล้านบาท จากขาดทุนในครึ่งปีแรก 41 ล้านบาท จากการขยายสินเชื่อรายย่อยทำให้ได้รับรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและธนาคารสามารถป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ตกชั้นเพิ่มรวมถึงปรับโครงสร้างหนี้ให้กลับมาเป็นลูกหนี้ปกต

นอกจากนี้ธนาคารยังเน้นความโปร่งใสการดำเนินงานรวมถึงการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจังซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนในอดีตของธนาคารแล้วพบว่ามีอยู่หลายกรณีที่ธนาคารเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยไม่สมควรธนาคารจึงจัดคณะทำงานเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกหรือพนักงานที่เป็นสาเหตุให้ธนาคารเกิดความเสียหาย

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทรติดต่อ เอสเอ็มอีแบงก์ 1357 สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME

เป็นผู้ประกอบการSMEs ตามที่ธนาคารกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เคยปรับโครงสร้างหนี้ (Trouble Debt Restructuring: TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Debt Restructuring: DR) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข

สินเชื่อ SME สำหรับ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อ SME สำหรับ กรณีนิติบุคคล สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *