จัดเต็ม SMEs 3 in 1 สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ

ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ สนใจสมัครเข้าอบรมฟรี สำหรับโครงการนี้เพื่อพัฒนาก้าวรุกในประชาคมอาเซียน สร้างพันมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์

ส่วน ที่ 1  ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานประกอบการ/ธุรกิจอุตสาหกรรม   ผู้ดำเนินการเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด (ประมาณการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2556) โดยผู้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการ  เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างวิธีการ รูปแบบของการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจ  เทคนิคการเจรจาธุรกิจ  การจัดทำแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงธุรกิจ  กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC  ฝึกอบรมเรื่องข้อกำหนดการค้าและผลกระทบทางด้านภาษีของประเทศใน AEC  การจัดทำแผนการตลาด   เทคนิคการสร้างแบรนด์   และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการในการ ประกอบธุรกิจเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า  3   วัน

ส่วนที่ 2   สถานประกอบการ/ธุรกิจอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการที่สมัครและได้รับอนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่ 1 แล้ว ผู้ดำเนินการจะคัดกรองให้ได้ย่างน้อย  20 สถานประกอบการ เพื่อเข้ากระบวนการวินิจฉัยสถานประกอบการและนำไปสู่การให้คำปรึกษาแนะนำใน เรื่องต่างๆ ตามผลการวินิจฉัยซึ่งดำเนินการโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและหรือผู้ทรง คุณวุฒิเฉพาะทาง  ในด้านการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  การเพิ่ม Productivity  การพัฒนาตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้แต่ลาสถานประกอบการ/ธุรกิจ จะได้รับการปรึกษาแนะนำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  6  Man-day   ช่วงเวลาดำเนินการ  8  เดือน  ประมาณเดือน ธันวาคม  2556 – กรกฎาคม  2557

ส่วนที่ 3   บุคลากรในสถานประกอบการ/ธุรกิจอุตสาหกรรม  ผู้ดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิค/ความรู้ให้บุคลากรเฉลี่ยไม่น้อย กว่า 5 คนต่อสถานประกอบการ (รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 คน)  ในเรื่องของ เทคนิคและการทำงานเป็นทีม  การทำงานกับเพื่อนต่างวัฒนธรรม   ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อตามความเหมาะสม  กิจกรรมในส่วนนี้จัดในช่วงเดือน เมษายน –กรกฎาคม 2556  โดยจัดฝึกอบรม 3 วัน/หลักสูตร

สนใจสมัคร  Online  : 
https://docs.google.com/forms/d/1IrrrUysy6okX-tePy1EPnI6Uf4P6bpDKBycq4korYcI/viewform

ที่มาจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *