สสว. ช่วยเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 8 โครงการ 12,783 ล้านบาท

บางกอกทูเดย์เอาข่าว SMEs มาเล่าสู่กันฟัง จากวันที่ 30 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ได้มีข่าวจากทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวนทั้งหมด 8 โครงการวงเงิน 12,783 ล้านบาทน่าจะเป็นโอกาสอันดีของธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ยังดำเนินการอยู่ เพราะโอกาสด้านการเงินมาแล้ว ซึ่ง 8 โครงการมีดังนี้

  1. โครงการชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อัตรา 1.75% ปีแรก ให้แก่ผู้ประกอบการรวม 5,000 ราย วงเงินรวม 262.8 ล้านบาท
  2. โครงการ เอสเอ็มอี รีสตาร์ท โดยร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เอสเอ็มอี อัตรา 3% ต่อปี จำนวน 10,000 ราย เวลา 3 ปี วงเงิน 800 ล้านบาท
  3. การสนับสนุนให้บริการสินเชื่อรายย่อย (ไมโคร เครดิต) ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มรายย่อย หาบเร่ แผงลอย สามารถกู้เงินได้ในวงเงินระดับแสนบาทขึ้นไปได้
  4. การทำโครงการเชื่อมโยงการตลาด เอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เพื่อขยายตลาดผ่านออนไลน์
  5. โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นศูนย์กลางอาเซียน
  6. โครงการยกระดับศักยภาพของเอสเอ็มอี ในตลาดชายแดน
  7. โครงการสนับสนุนปรับปรุง ฟื้นฟู เครื่องจักรให้แก่เอสเอ็มอี (แมชชิง ฟันด์) โดยจะเข้าไปชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เอสเอ็มอี อัตรา 5% ต่อปี วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 3.5 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลา 3 ปี วงเงินรวม 3,100 ล้านบาท และ
  8. จัดตั้งศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ครั้งแรกในประเทศไทย

ขอบคุณ สสว. , posttoday.com

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*