SOLAR เซ็น MOU กับ ม.ราชภัฏพระนคร 5 MW

SOLAR เซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ด้านผู้บริหาร “ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง” มั่นใจก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายและช่วยต่อยอดธุรกิจพลังงานทางเลือกให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (SOLAR) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้า 800 MW ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เปิดโอกาสใหม่ให้ โซลาร์ตรอน และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกันสร้างโรงไฟฟ้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์และการออกแบบโดยฝีมือคนไทย เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาไทย โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา และความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ด้าน รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดเผยว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ โซลาร์ตรอน ตกลงที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการจัดหา ก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อขายไฟฟ้าให้กับรัฐ มีการแบ่งปันรายได้เป็นระยะเวลา 25 ปี และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝึกอบรม สหกิจศึกษาในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

“ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ โซลาร์ตรอน ในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝึกอบรมและสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้อย่างดีเยี่ยม เพราะ โซลาร์ตรอน เป็นผู้ผลิตแผงและแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีโรงงานอยู่ในประเทศไทย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน IEC มีประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์และช่วยพัฒนาการเรียน การสอนด้านพลังงานทางเลือกให้สัมฤทธิ์ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของ โซลาร์ตรอน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้อย่างแน่นอน ” รองศาสตราจารย์พงศ์ กล่าวในที่สุด

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *