สารให้ความหวานอันตรายหรือไม่ กินหวานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

สารให้ความหวานอันตรายหรือไม่ กินหวานอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ เป็นสารทดแทนน้ำตาลที่มีความนิยมมากในกลุ่มของท่านที่มีโรคประจำจตัว หรือ ท่านที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารทางเลือก โดยสารให้ความหวาน คือ สารที่เติมลงในอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อทำให้อาหารหรือเครื่องดื่มมีรสหวาน สารให้ความหวานมีด้วยกันหลายชนิด แบ่งตามแหล่งที่มาได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

สารให้ความหวาน

สารให้ความหวานธรรมชาติ เช่น น้ำเชื่อมจากน้ำตาลอ้อย น้ำเชื่อมจากข้าวโพด น้ำผึ้ง น้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลกลูโคส
สารให้ความหวานสังเคราะห์ เช่น แอสปาแตม ซูคราโลส ไซลิทอล แมนนิทอล โซเดียมไซคลาเมต
สารให้ความหวานทั้งธรรมชาติและสังเคราะห์นั้น ไม่มีแคลอรีหรือมีแคลอรีต่ำมาก จึงนิยมนำมาใช้ในอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อลดปริมาณน้ำตาลและแคลอรี

ความปลอดภัยของสารให้ความหวานนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของสารให้ความหวานและปริมาณที่บริโภค สารให้ความหวานธรรมชาติส่วนใหญ่ถือว่าปลอดภัยสำหรับบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม เช่น น้ำเชื่อมจากน้ำตาลอ้อย น้ำเชื่อมจากข้าวโพด น้ำผึ้ง น้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลกลูโคส ส่วนสารให้ความหวานสังเคราะห์นั้น ได้มีการศึกษาวิจัยถึงความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง พบว่าส่วนใหญ่ปลอดภัยสำหรับบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีบางชนิดที่มีข้อควรระวัง เช่น

  • แอสปาแตม พบว่าอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ชาตามร่างกาย กระตุกกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ที่มีภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU) ไม่ควรบริโภคแอสปาแตม เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยสลายฟีนิลอะลานีนได้
  • ซูคราโลส พบว่ามีความปลอดภัยสำหรับบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม พบว่าอาจทำให้ระดับอินซูลินในเลือดสูงขึ้นเล็กน้อย
    ไซลิทอล และ แมนนิทอล เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ พบในผลไม้และผักบางชนิด พบว่าอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย หากบริโภคในปริมาณสูง
  • โซเดียมไซคลาเมต พบว่าปลอดภัยสำหรับบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้จำกัดการบริโภคโซเดียมไซคลาเมตไม่เกิน 11 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดแพ้ เช่น ลมพิษ คันตามผิวหนัง
    คำแนะนำในการบริโภคสารให้ความหวาน

โดยสรุปแล้ว สารให้ความหวานส่วนใหญ่ปลอดภัยสำหรับบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารให้ความหวานแต่ละชนิดก่อนบริโภค เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ สารให้ความหวานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจนำไปสู่โรคอ้วน เนื่องจากสารให้ความหวานสามารถกระตุ้นความอยากอาหารและเพิ่มปริมาณแคลอรีที่บริโภคได้ การศึกษาหนึ่งพบว่า ผู้ที่บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานสังเคราะห์ มีโอกาสที่จะบริโภคแคลอรีมากกว่าผู้ที่บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีสารให้ความหวาน นอกจากนี้ สารให้ความหวานยังอาจทำให้ร่างกายปรับตัวให้ทนต่อความหวานได้ ซึ่งอาจทำให้ต้องบริโภคสารให้ความหวานมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะได้รสหวานที่พอใจ

Related Posts