จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันพฤกษศาสตร์และวันข้าวใหม่หอมมะลิ 26ต.ค.-2 พ.ย. 57

งานวันพฤกษศาสตร์และวันข้าวใหม่หอมมะลิ จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานวันพฤกษศาสตร์และวันข้าวใหม่หอมมะลิ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ประชาชนชาวสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร โดยข้าวหอมมะลิเป็นพืชหลัก ซึ่งข้าวที่เกษตรกรปลูกมีเอกลักษณ์ความโดดเด่น คือ “หอม ยาว ขาว นุ่ม” จึงได้จัดงานวันข้าวใหม่หอมมะลิ ขึ้นทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย และยังเพิ่มช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ผลิตข้าวหอมมะลิในจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิได้ร่วมส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิสุรินทร์ด้วย

นอกจากนี้ อบจ.สุรินทร์ ยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดงานวันพฤกษศาสตร์และวันข้าวใหม่หอมมะลิขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ ด้วยการนำไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด มาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการปลูกไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ผลิต ผู้ค้าพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนผู้สนใจด้วย โดยได้เปิดให้เข้าเที่ยวชมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา

ขอบคุณที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *