อาชีพเกษตรไม่มีวันตาย

อาชีพเกษตรไม่มีวันตาย  เรื่องนี้ BangkokToday.net ต้องการสื่อถึงให้ชาวเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ๆ ได้ลองมองอีกแง่มุมว่า คนทำเกษตรก็สามารถ มีความเป็นอยูที่ดี มั่งคั่งได้ …อ่านดูเพิ่ม >>