ห้ามใช้คริปโตชำระสินค้าและบริการ เริ่มวันที่ 1 เมษายนนี้

24/03/2022 gigchutikan 0

ห้ามใช้คริปโตชำระสินค้าและบริการ เริ่มวันที่ 1 เมษายนนี้ จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้หารือร่วมกันถึงป อ่านดูเพิ่ม >>