พลาดไม่ได้! ชมสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มี.ค.นี้ (Solar Eclipse 2016)

ชมสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มี.ค.นี้ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สดร. แถลงข่าว “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559” จัดใหญ่ตั้งจุดสังเกตการณ์สุริยุปราคา อ่านดูเพิ่ม >>