อนันตพร ถกแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนรับมือโลกร้อน สานต่อมติที่ประชุม COP 21

รมว.อนันตพร ร่วมประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ถกแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนรับมือโลกร้อน สานต่อมติที่ประชุม COP 21

PTG รุกหนักพลังงานทดแทน ตั้งเป้าบริหารโรงไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ ใน 3 ปี

PTG รุกหนักพลังงานทดแทน ตั้งเป้าบริหารโรงไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ ใน 3 ปี ‘พีทีจี เอ็นเนอยี’ เดินหน้ารุกพลังงานทดแทนเต็มสูบ ล่าสุดส่งบริษัทฯลูกเซ็น อ่านดูเพิ่ม >>