ท้าพิสูจน์ TGS ภายในงาน TiT2015 การันตี MAN ตอบโจทย์การใช้ใน AEC

ตันจงกรุ๊ปฯ ท้าพิสูจน์ TGS ภายในงาน TiT2015 การันตี MAN ตอบโจทย์การใช้ใน AEC  เร่งขยายตลาดรถบรรทุก MAN ส่งหัวลาก TGS 6×4 อวดสมรรถนะในงาน TiT2015 หวังขยายฐ อ่านดูเพิ่ม >>