[รถไฟโคตรเร็ว]รถไฟญี่ปุ่น ทำสถิติโลก 600 กม./ชม.

ประเทศญี่ปุ่นทดสอบรถไฟแม็กเลฟ … Read more