ขาวอันตราย!! ไม่มีสารตัวใดเปลี่ยนสีผิวได้จริง [แค่ขาวก็ชนะ]

“แค่ขาวก็ชนะ” ที่เป็นเรื่อง talk of the town!! จากที่มีข่าวการโฆษณาสินค้าของแบรนด์ดัง ล่าสุด รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไ อ่านดูเพิ่ม >>