เห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดร่างแห ราคาสูงกิโลกรัมละ 3,000-5,000บาท

เห็ดเยื่อไผ่ หรือเรียกว่า เยื่อไผ่ หรือเห็ดร่างแห ราคา 3,000-5,000 บาทต่อกิโลกรัม มากด้วยประโยชน์ นำมาทำเป็อาหาร ซุปเยื่อไผ่ แกงจืดเยื่อไผ่ เป็นส่วนผสมในยา ด้วย …อ่านดูเพิ่ม >>