เอไอเอส ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการดูแลลูกค้า ต่อยอดแนวคิด AIS Live 360

เอไอเอส ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการดูแลลูกค้า ต่อยอดแนวคิด AIS Live 360‘ด้วยแคมเปญ ที่สุดจากใจ ที่ 1 การให้บริการ นำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อ …อ่านดูเพิ่ม >>