[โอกาส]เจ้าของธุรกิจ,SMEs เชิญร่วมงาน Mega Business Matching

กสิกรไทยผนึกพันธมิตรจัดงาน Mega Business Matching วันพุธที่ 23 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็น อ่านดูเพิ่ม >>