[เปิดรับ]คณะเทคโนฯ มข.โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ข่าวการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักเรียน ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 จำนวน 20 คน แบ่งตามสขาวิชาต่างๆ ดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับจำนวน 5 คน

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รับจำนวน 5 คน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รับจำนวน 5 คน

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รับจำนวน 5 คน

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจาก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1274/2558

ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร ได้แก่

1. ใบสมัคร

2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-202-403 (วัน-เวลา ราชการ)

ที่มา technology.kku.ac.th

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*