ครม. เดินหน้าถนน 4 เลน หนุนสภาพคล่องขนส่งสินค้าชายแดนแม่สอดรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ได้เห็นชอบโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด ตอน 3 ส่วนขยายที่ 1 และ 2 (รวมบริเวณดอยลวก) ในวงเงินทั้งสิ้น 1,396.5 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2558 จำนวน 280 ล้านบาท ส่วนทีเหลือเป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ 2559-2560 จำนวน 1,116.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ การก่อสร้างถนนสายตาก-แม่สอดให้เป็นถนน 4 ช่องจราจรทั้งสองส่วน มีความยาว 24.6 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนแรก ระยะ 12.5 กม. วงเงิน 706 ล้านบาท และส่วนที่สองระยะ 12.1กม. วงเงิน 690.5 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกินกำหนด 810-840 วัน

กรมทางหลวงได้ดำเนินการการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว โดยราคาที่ประมูลได้นั้นถือว่าต่ำกว่าราคากลางพอสมควร และกรมทางหลวงยังมีการเจรจาขอให้ผู้รับเหมาลดราคาลงเพิ่มเติมอีก ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐลงได้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับถนนสายตาก-แม่สอด ถือเป็นเส้นทางที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนพื้นที่ชายแดนอย่างมาก เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม พร้อมรองรับนโยบายของภาครัฐที่จะยกระดับ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะทำให้การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนมีความรวดเร็วขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการไทยก็สามารถใช้เส้นทาง 4 เลนนี้ ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดประเทศพม่าได้อย่างสะดวกอีกด้วย

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ที่มา www.thaigov.go.th

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *